Aliance

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

O alianci

Co to je aliance?

  • Seskupení hráčů do jednoho spolku, v rámci kterého si mohou být navzájem nápomocni.
  • Aliance jsou veřejné a menu Výpis aliancí je možné zjistit kdo je členem konkrétní aliance. Veřejná může mít maximáln 25 členů.


  • Chcete-li se stát členem veřejné aliance, musíte v menu Výpis aliancí kliknout u dané aliance na odkaz "Vstoupit". Tímto odešlete zprávu s požadavkem o přijetí momentálnímu správci aliance a ten Vás pak přijme nebo nepřijme. Každopádně svoje šance na přijetí zvýšíte, pokud pošlete správci aliance také dopis, ve kterém se trochu představíte, uvedete, jak často hrajete a kolik věků už jste odehrál(a). Nebojte se psát pravdu, obecně platí, že správce raději přijme nováčka, který pošle dopis, než zkušeného hráče bez dopisu.


K čemu je dobrá aliance?

  • No hlavně proto, že můžete uzavřít vojenské, magické a obchodní pakty. Vojenské slouží k vzájemnému posílání podpor v boji, magické umožňují čerpat manu od svých spolualiančníků a sdílet s nimi ochranná kouzla a obchodní umožňují čerpat zlato. Plus se v alianci ještě hodně spamuje (zábava) a hlavně se v ní organizují koberce! Pokud nemáte dobrou alianci, tak buď musíte požádat nějakou jinou, nebo si koberec prostě nedáte. Někteří hráči využívají aliance i k posílání dorážek či využívání dorážek poslaných jeho spolualiančníky.
  • Hodnota čerpaného zlata je vždy omezená dosaženou bránou hráče. Pokud pakt vytvoří dva hráči(magický nebo obchodní), kteří mají různou bránu, čerpání se vždy řídí podle hráče s nižší dosaženou bránou.


Čerpání zlata a many v rámci aliance na jednotlivých branách:


Brána Čerpání zlata Čerpání many
Žádná 8 000 30 000
I. 11 000 40 000
II. 15 000 50 000
III. 20 000 60 000
IV. 25 000 75 000
V. 30 000 100 000
VI. 40 000 150 000
VII. 75 000 200 000
VIII. 100 000 250 000
IX. 100 000 250 000

Správce aliance

  • Vždy jeden ze členů aliance musí být jejím správcem.
  • Správce aliance může jmenovat svého zástupce, který můž vypomáhat s vojenskými pakty, utvářet statistiky aliance. Má omezenou pravomoc, memůže přijímat ani vylučovat hráče z aliance.

Aliance

  • Od počátku 29. NV byla zrušena přesvědčení, takže níže je seznam aliancí rozdělený dle jejich předchozího umístění u přesvědčení.


Dobré

Zlé

Neutrální

Historie dnes již neexistujících aliancí