Boj

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Boj

  • Když zaútočíme svou armádou na jiného hráče, říkáme tomuto ději boj.
  • Vhodné "cíle" si nejčastěji volíme v "možných cílích" (tj. když klikneme na pořadí, objeví se nám dole toto tlačítko).
  • Boj může být tří typů: CSko, Prvo nebo Tepich.
  • CSko: Když na vás jiný hráč zaútočí, máte svaté právo mu to vrátit. Dávejte však pozor. Tzv. CSko po určité době vyprchá (je to taková "promlčecí lhůta", trvá 72hodin).
  • Prvoútok (Prvo): Zaútočíte na jiného hráče svobodnou vůlí (na Vámi vybraného hráče) - nesmí být v protekci.
  • Tepich (Koberec): Když v poště někdo vyhlásí, že hledá 1ku a 2ku na tepich, znamená to, že dostal zřejmě prvo a má na onoho člověka CSko. Ten hráč je bohužel nad ním a tak hledá jiné hráče v alianci, kteří by byli schopni sklepnout toho člověka dolů. Tuto práci dělá jednička. Dvojka ho zbaví štítu. Potom jde většinou 3ka a ta už jde do střelců. Následují už jen CSka.


Rozpis bojových kol

V prvním kole útočí střelecké jednotky (ale pro velkou vzdálenost cílových jednotek je jejich zranění nižší) a bojové jednotky s pohyblivostí tři (v části Parametry Jednotek je vždy u jednotky uvedeno jakou má pohyblivost). Ve druhém kole znovu střelecké jednotky (s menším postihem) a jednotky s pohyblivostí dva. Ve třetím a čtvrtém kole pak všechny přeživší jednotky bez postihů.

Každá jednotka má jeden až tři protiútoky v jednom bojovém kole, což záleží na zkušenosti jednotky a zobrazuje se u jednotky ve výpisu vaší armády. Protiútok provede jednotka jen tehdy, byla-li napadena bojovou jednotkou - střeleckým útokům se napadená jednotka nebrání.

Pro zkušenější hráče pro informaci přehled koeficientů protiútoků: Protiútok bojové jednotky na pozemní bojovou jednotku = 0,5 * útok / 1,5 Protiútok bojové jednotky na leteckou bojovou jednotku = 0,5 * útok / 2 Protiútok střelecké jednotky na pozemní bojovou jednotku = 0,25 * útok / 1,5 Protiútok střelecké jednotky na leteckou bojovou jednotku = 0,25 * útok / 2

Pořadí útoku určuje iniciativa jednotek, jednotky s vyšší iniciativou útočí v bojovém kole dříve. Před závěrečným potvrzením útoku můžete kterékoliv jednotce vlastní armády iniciativu snížit.

Vy sám si můžete zvolit, zda má jednotka útočit na nepřátelskou jednotku, která je nejpočetnější, která nejvíce zraňuje, která je nejpohotovější či je nejživotaschopnější. Po skončení bitvy Vám posel sdělí výsledek - porovnávají se ztráty útočníka a obránce, přepočtené na procenta ztrát z počáteční síly armády, která se účastní boje (do toho se také počítají jednotky posílané od paktářú). Samozřejmě vítězí ten, kdo má ztráty menší. Pokud je rozdíl ztrát 0 až 2 %, výsledek je nerozhodný.

Pozor! Při útoku na strážce 1.-8. brány a Města nemůžete snižovat iniciativu jednotek a vítězí ten, kdo má v boji menší ztráty. Bitva je nerozhodná pouze pokud jsou ztráty obou stran na setinu totožné. Při útoku na strážce Města můžete použít magii, strážce Města ji používá rovněž.

Možné cíle pro jednotlivé typy jednotek

  • Pozemní jednotky na boj z blízka: Pozemní bojové, Pozemní střelecké
  • Pozemní jednotky střelecké: Letecké střelecké, Pozemní střelecké, Letecké bojové, Pozemní bojové
  • Letecké jednotky na boj z blízka: Letecké střelecké, Letecké bojové, Pozemní střelecké, Pozemní bojové
  • Letecké jednotky střelecké: Letecké střelecké, Letecké na blízko, Pozemní střelecké, Pozemní na blízko