Domky

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Je to stav provincie bez rekrutované nebo nakoupené armády. Provincii brání jen pár slabých jednotek, které žijí v hospodářských budovách, v hradu nebo na hradbách. Vaše domobrana může disponovat až čtyřmi typy jednotek. Záleží to pouze na tom, zda si postavíte v provincii příslušné budovy v kterých mohou žít. Tyto budovy Vám samozřejmě zvýší mrtvou sílu provincie.

Jednotky:

Domobrana - základní jednotka celé domobrany. Jsou to narychlo vyzbrojení rolníci, kteří přebývají na Vašich farmách a městech. Jedná se o pozemní bojovou jednotku.

Střelec na hradbách - Aby jste mohli mít tuto jednotku, musíte si postavit hradby. Jedná se o leteckou (jedná se o pozemní jednotku, ale je specifikována jako letecká, protože
se na ní pozemní bojové jednotky dostat nemohou [sídlí na hradbách]. Stejně jako na letecké jednotky) střeleckou jednotku.

Katapult - Letecká (specifikace stejná jako u střelce na hradbách) střelecká jednotka s vyšší silou a obranou než Střelec na hradbách. Na tuto jednotku musíte mít postavené
budovy Obranná věž.

Ohňofuk - Sídlí v hradech. Na každý hrad připadají čtyři ohňofuci. Jedná se o leteckou střeleckou jednotku s vyšším útokem ale malou silou.