Druid: Porovnání verzí

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání
m (Parametry jednotek)
m (Parametry jednotek)
Řádek 33: Řádek 33:
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Měsíční tůň  
 
| style="background:#DAA520" | Měsíční tůň  
| style="background:#DAA520" | -4
+
| style="background:#DAA520" | -5
| style="background:#DAA520" | 2
 
 
| style="background:#DAA520" | 2
 
| style="background:#DAA520" | 2
 +
| style="background:#DAA520" | 3
 
| style="background:#DAA520" | -4
 
| style="background:#DAA520" | -4
 
| style="background:#DAA520" | 7
 
| style="background:#DAA520" | 7
Řádek 46: Řádek 46:
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Měsíční tůň  
 
| style="background:#DAA520" | Měsíční tůň  
| style="background:#DAA520" | 2
+
| style="background:#DAA520" | 1
| style="background:#DAA520" | -2
 
 
| style="background:#DAA520" | -4
 
| style="background:#DAA520" | -4
 +
| style="background:#DAA520" | -5
 
| style="background:#DAA520" | -3
 
| style="background:#DAA520" | -3
 
| style="background:#DAA520" | 11
 
| style="background:#DAA520" | 11
Řádek 60: Řádek 60:
 
| style="background:#DAA520" | Jantarové údolí  
 
| style="background:#DAA520" | Jantarové údolí  
 
| style="background:#DAA520" | 2
 
| style="background:#DAA520" | 2
| style="background:#DAA520" | -4
+
| style="background:#DAA520" | -5
| style="background:#DAA520" | -2
+
| style="background:#DAA520" | -3
 
| style="background:#DAA520" | 1
 
| style="background:#DAA520" | 1
 
| style="background:#DAA520" | 26
 
| style="background:#DAA520" | 26
Řádek 72: Řádek 72:
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Mýtina  
 
| style="background:#DAA520" | Mýtina  
| style="background:#DAA520" | -2
+
| style="background:#DAA520" | -3
| style="background:#DAA520" | 1
+
| style="background:#DAA520" | -1
| style="background:#DAA520" | 0
+
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 23
 
| style="background:#DAA520" | 23
Řádek 85: Řádek 85:
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Mýtina  
 
| style="background:#DAA520" | Mýtina  
 +
| style="background:#DAA520" | -2
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 0
| style="background:#DAA520" | 1
+
| style="background:#DAA520" | -1
| style="background:#DAA520" | 1
 
 
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | 17
 
| style="background:#DAA520" | 17
Řádek 98: Řádek 98:
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Mystický hvozd  
 
| style="background:#DAA520" | Mystický hvozd  
| style="background:#DAA520" | 0
+
| style="background:#DAA520" | -2
| style="background:#DAA520" | 1
+
| style="background:#DAA520" | -2
| style="background:#DAA520" | 0
+
| style="background:#DAA520" |-2
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 22
 
| style="background:#DAA520" | 22
Řádek 111: Řádek 111:
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Posvátný háj  
 
| style="background:#DAA520" | Posvátný háj  
| style="background:#DAA520" | 2
+
| style="background:#DAA520" | 0
| style="background:#DAA520" | -4
+
| style="background:#DAA520" | -5
| style="background:#DAA520" | -1
+
| style="background:#DAA520" | -3
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 0
 
| style="background:#DAA520" | 22
 
| style="background:#DAA520" | 22
Řádek 124: Řádek 124:
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Poz.  
 
| style="background:#DAA520" | Posvátný háj  
 
| style="background:#DAA520" | Posvátný háj  
| style="background:#DAA520" | 1
+
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | 2
 
| style="background:#DAA520" | 2
 
| style="background:#DAA520" | 2
 
| style="background:#DAA520" | 2
Řádek 137: Řádek 137:
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Let.  
 
| style="background:#DAA520" | Ohnivý sloup  
 
| style="background:#DAA520" | Ohnivý sloup  
| style="background:#DAA520" | 1
+
| style="background:#DAA520" | 0
| style="background:#DAA520" | -3
+
| style="background:#DAA520" | -5
| style="background:#DAA520" | -3
+
| style="background:#DAA520" | -4
 
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | -1
 
| style="background:#DAA520" | 18
 
| style="background:#DAA520" | 18

Verze z 25. 1. 2014, 13:43

Druid
Barva Zelená
Typ Magické
Druid.jpgZelená.jpg


Legenda

"Tak co se ti stalo ? Kde jsou ostatní ? Mluv !". "Pane, strašná věc, byli jsme jako každou neděli na lovu, aby bylo co k jídlu .. a ...a...,a všichni jsou mrtví !". "No tak, uklidni se, běž za mým osobním ranhojčem, ten ti pomůže, umyj a najez se, a až budeš klidný, pak přijď." pravil král a lovce propustil. Ten se zanedlouho vrátil a jal se vypravovat. "Dnes se nám na lovu moc nedařilo, když v tu jsme narazili na stádo kamzíků, už jsme chtěli vyrazit, avšak najednou se z nebe snesl sokol a křikem je rozehnal. Poté se rozletěl přímo k nám. Těsně před námi se snesl k zemi a před našima očima se proměnil na člověka ! Měl nelidsky zelenou pleť a za pasem zavěšené bylinky. Pohlédl přímo na mě a pravil " Nechci, aby jste lovili v mém lese, zakazuji vám to, odejděte dokud je čas, jinak vás stihne krutý osud.". "Táhni obejdo !" vykřikl jeden z nás, přijel k němu a odkopl ho stranou a dodal s úšklebkem: "Královi lovčí mohou lovit kde chtějí !". "Sami jste si svůj osud zvolili." pravil lesní muž. Náhle jeho tělo začalo měnit tvar, narostli mu chlupy a jeho hřbet se nahrbil. Už to nebyl člověk, ale velký, hrozivě vypadající vlk. Začal hlasitě vít a kolem nás začali z houštin vylézat další výhružně vrčící vlci. Naše koně se splašili a shodili nás na zem, když jsme se zvedli zpozorovali jsme, že jsme naprosto obklíčeni. "Složte pomalu zbraně a odejděte, jestli se budete chovat agresivně, nebudu vás moci před svými zvířecími přáteli ochránit". Začali jsme tedy pomalu zbraně odkládat. Pak se stala strašná věc, jeden lovec, který měl opravdu nahnáno, trhl mečem příliš rychle. Vlci se lekli a vrhli se na nás. Nějakým zázrakem se mi podařilo prodrat se z houfu. Utíkal jsem, co mi nohy stačily. Když už jsem měl pocit, že jsem v bezpečí, otočil jsem se. Naskytl se mi strašný pohled, houf vlků trhal těla mých přátel, pomalu je požírali a slastně přežvykovali. Jen jeden, ten největší, se toho neúčastnil. Chvíli nešťastně pozoroval ten masakr, načež se otočil a pomalu odkráčel do houšťí...
Druidové žijí v uzavřených komunitách, staví si v lesích podivné stavby a vetřelce odhánějí ze svého území někdy dosti nevybíravými způsoby. Kolují o nich různé zkazky - např. že provozují lidské oběti, ale to je nesmysl. Jisté je, že ovládají mocnou magii, jejíž sílu čerpají z matky přírody, kterou nadevše milují. Ovládají léčitelství a přátelí se s ušlechtilými magickými tvory jako jsou jednorožci. Pokud se zrovna nalézají v lesích se svými druhy, poznáte je podle volných splývavých rouch a věnečků ze jmelí. Jejich odznakem je zlatý srp.

Jednotky

Parametry jednotek

Název jednotky Typ útoku PHB Druh Rekrutovací budova DMG BRN ZVT INI Abs. INI Inteligence
Satyr Boj. 1 Poz. Měsíční tůň -5 2 3 -4 7 3
Víla Str. 1 Let. Měsíční tůň 1 -4 -5 -3 11 6
Dryáda Str. 1 Poz. Jantarové údolí 2 -5 -3 1 26 5
Pegas Boj. 1 Let. Mýtina -3 -1 -1 0 23 5
Kentaur Boj. 2 Poz. Mýtina -2 0 -1 -1 17 3
Ohnivec Boj. 1 Let. Mystický hvozd -2 -2 -2 0 22 3
Ent Str. 1 Poz. Posvátný háj 0 -5 -3 0 22 7
Jednorožec Boj. 2 Poz. Posvátný háj -1 2 2 2 29 8
Fénix Str. 1 Let. Ohnivý sloup 0 -5 -4 -1 18 9

Legenda: INI - iniciativa Abs. INI - iniciativa vyjádřená absolutním číslem BRN - brnění ZVT - životy PWR - power (síla) DMG - damage (ničivost) PHB - pohyblivost INT - Inteligence

Charakteristika jednotek

Satyr - Průměrný pozemní bojový štít. Jeho velké výhody jsou ve vysokém rekrutu a nízkém žoldu. Nevýhody tkví ve vysoké početnosti a nízké útočné síle. Přes to všechno je Satyr velmi využívanou jednotkou a najde uplatnění v hlavních i početních štítech.
Víla - Slušný letecký střelec s vysokým rekrutem a nízkou cenou. Nejčastěji se používá při výlezu na brány nebo do armád postavených na Satyrech. Jedinou jeho nevýhodou je poměrvě vysoká početnost.
Dryáda - Solidní levný pozemní střelec. Nemá už tak dobrý rekrut jako Víla, ale také již není tak početný. Využívá se při výlezu na brány nebo do armád postavených na Satyrech.
Pegas - Slabá letecká bojová jednotka. Využívá se převážně akorát jako předskokan.
Kentaur - Slabší pozemní bojová jednotka s vyšší pohyblivostí, slušným útokem a obstojným rekrutem. Pro bězné boje mezi hráči celkem nevhodná, ale díky svému rekrutu a ceně ho jistě rádi využijete při výlezu na brány.
Ohnivec - Slabá letecká bojová jednotka. Podobně jako Pegas se využívá převážně akorát jako předskokan.
Ent - Pozemní střelecká jednotka se slušným útokem. Jeden ze základních stavebních prvků Druidovi armády.
Jednorožec - Pozemní bojová jednotka s vyšší pohyblivostí, solidním útokem a slušnou obranou. Využívá se jako záložní a nebo i hlavní štít, ačkoli jeho rekrut není zrovna nejvyšší. V útoku však dokáže napáchat nezměrné škody.
Fénix - Slabší letecká střelecká jednotka s nízkým rekrutem. Ale díky nízké náročnosti na plat ve zlatě stále hojně používaná.

Kouzla

Bojová

 • Pavučina - Sníží iniciativu jedné vybrané nepřátelské jednotce až do konce boje.
 • Duha - Snižuje brnění nepřátelskému štítu. Jelikož ho snižuje procentuelně z aktuálního množství, je nejvíce efektivní hlavně v prvním kole boje, kdy má nepřátelský štít brnění neporušené.
 • Krupobití - Plošně zabíjející kouzlo (Allkill). Zabije nepříteli část všech jednotek a zbylou část zraní. Má lehce zvýšený efekt proti jednotkám s malou iniciativou.
 • Vichřice - Srazí nepřátelské letecké jednotky k zemi.
 • Láska lesa - Oživí část všech padlých na bojišti (jak Vám, tak nepříteli). Vhodné převážně do obrany, aby Vám snížilo ztráty z bojů, nebo proti černým povoláním. Nemrtvé jednotky totiž toto kouzlo neoživuje.

Nebojová

 • Sarančata - Magický útok, který po úspěšném seslání zabije nepříteli část obyvatel.
 • Harmonie - Podpůrné kouzlo, které Vám bude přidávat zlato (až 4000xSK zlata).
 • Zaklínání počasí - Toto podpůrné kouzlo Vám zvýší počet obyvatel až o 450 tisíc lidí.
 • Povodeň - mocná síla vody povolaná druidem zatopí nepřátelské doly

Budovy

Obecné rady

 • Druid je magické povolání, nemá tedy bonusové budovy na zlato, ale pouze na manu. Rozjet provincii je dobré v tomto případě na populaci. Na bitevním poli Druid vyniká spíše v útočných aspektech než v obraně. Proto se snažte tento jeho plus využít a skládejte útočně laděné armády.
 • Vzdušnou armádu je sice Druid schopen postavit, ale díky slabým leteckým štítům nemá takováto armáda moc šanci na úspěch. Daleko silnější je Druid na zemi. Na začátku věku se používá jako hlavní štít Satyr v kombinaci se střelci Víla, Dryáda. Na této kombinaci se Druid drží, dokud nepostaví dostatek rekrutovacích budov na Jednorožce, poté je začne postupně rekrutovat do armády jako záložní štít. Jednorožec je jako záložní štít velmi efektivní a lze s ním odehrát celý věk. Ve fázi plného rekrutu lze z Jednorožců udělat i hlavní štít a Satyry nechat jen na krytí početnosti a vyblokování podpor soupeře. Jednorožec se díky vysoké pohyblivosti a solidnímu útoku krásně trénuje a tím Vám pomáhá snižovat náklady na provoz armády. Ovšem pro skutečné využití Jednorožce jako hlavního štítu jej musíte mít opravdu hodně a používat předskoky!
 • Magie u Druida se dá využívat různě. Díky kouzlu Vichřice může být Druid dokonce postrach všech leteckých armád. V prvním kole je určitě nejlepší kouzlit Duhu. Ve druhém kole boje pak máte na výběr buď Vichřici (pokud má nepřítel armádu stavěnou pouze na leteckých jednotkách, tak se určitě vyplatí) nebo Krupobití. Třetí kolo je obdobné druhému. Ve čtvrtém kole už můžete sesílat pouze Lásku Lesa.
 • Jakmile vynaleznete kouzlo Harmonie, začněte ho sesílat. Bude Vám doplňovat populaci a přidávat zlato. Což se vždycky hodí.

Tipy a Triky

 • Druid má po 5. brance sílu kouzel 42, z čehož plyne velká kvalita magických ochran, které se navíc poměrně rychle sesílají a tím pádem se i rychleji trénují.
 • Na brány se výborně hodí jednotka Kentaur. Má vysoký rekrut, slušný útok a obrana taky není nejhorší. Největší plus je ale jeho náročnost na zlato a manu, která opravdu není nijak veliká.
 • Láska Lesa oživuje jednotky jak Vám, tak nepříteli. Ovšem neúčinkuje na nemrtvé. Nejefektivnější je tedy při soubojích s Nekromanty či Theurgy.

Rozjezdy pro hvězdy

Pro lidi, co chtějí svoji provincii rozjet už od začátku s maximální efektivitou.

Rady zkušenějších zkušeným