FAQ - Časté dotazy

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Budovy

Nemohu poskytnout zlato a manu paktářům

Tento problém se objevuje většinou při rozjezdu provincie, příčina je v hradu. Dokud nemáte postaven hrad, nemůžete poskytovat zdroje ostatním spoluhráčům. Je to ochrana proti zneužití při zakládání mrtvých provincií za účelem přísunu zlata či many. Interval čerpání je jedenkrát za 12 hodin(po čerpání se zobrazí čas dalšího možného čerpání). Duležité je taky nastavit limit čerpání (po registraci je roven 0). Najdete ho v Nastavení aliance.

Co mám dělat, abych mohl postavit hrad?

Hrad je nutné postavit do pětistého tahu. K jeho postavení je třeba jednak poměrně značná finanční částka, magenergie a jednak 144 farem. Dokud nesplníte podmínky k postavení hradu, hrad se vám v nabídce staveb ke stavění nenabídne.


Kolik potřebuji farem na město?

Minimálně 17, optimálně asi 30.


Nač je při stavění „Pozastavit“  ?

Tato funkce je zvlášť užitečná pro změnu plánů ekonomiky. Pokud stavíte budovu 50 tahů (TU), je možné ji stavět např. po 10 tazích a pokud přestane přibývat populace/mana (je například na maximu), tak je vhodné stavbu „Pozastavit“ a zahájit stavbu farem/věží (pochopitelně musíte mít pozemky). Pozastavená stavba se automaticky po jejich dokončení začne opět stavět. Dalším problémem je ponechat rozestavěnou stavbu a po prvoútoku o ní přijít (o zlato i prostavěné tahy) kvůli nedostatku volných hARů. Je lepší stavbu pozastavit a odejít ze hry. Po přihlášení se pak sice nemusí podařit pokračovat ve stavbě, ale jen do té doby, dokud zase nebudete mít objevené nebo vyhrané hARy (mezi tím lze stavět stavby bez nároků na plochu).

Nemám přístupný Bestiář

Další klasický problém, nemáte postavenu Kupeckou gildu. Postavte ji a bestiář bude přístupný.

Nemohu stavět Hospodářské stavení

Jeden z nejčastějších dotazů, hospodářské stavení je závislé na budově sídlo rychtáře. Postavte ho a budete mít k dispozici i stavbu hospodářského stavení.

Postavil jsem Magické laboratoře, a co teď s nimi, když nemám co vynalézat?

Většinou stačí postavit pár laboratoří do začátku na barevná kouzla a pak pomalu zkoumat další kouzla, co již nejsou tak podstatná. Pokud je k další bráně daleko, tak je klidně všechny zbourat, ať nezabírají plochu a nečerpají upkeep. Doporučuji tedy postupné postavení 10 laboratoří na úvod a pak snížit počet na 2-3 pro další zkoumání, po každé bráně je vhodné postavit opět vyšší počet, vynalézt kouzla a laboratoře opět zbourat.

Od věku 6.13 laboratoře ovlivňují efektivitu kouzlení, a proto je vhodné mít postavené laboratoře po celou dobu hry, v takovém množství aby se nesnižovala účinnost kouzel. viz Kouzla (Maximální vytrénovanost kouzel)

Systém

Kdy se objeví jednotky v bestiáři?

Vámi prodávané jednotky se v bestiáři objeví nejdříve 12 hodin po odprodeji Gertovi do aukce. Nejpozději se objeví do 72 hodin. Lze prodat jednotky se zkušeností vyšší než 50% to jest 50,01% a více. Vámi prodávané jednotky budou mít v bestiáři nižší zkušenost v době prodeje (bližší info naleznete zde).

Mrazák aneb Nemohu se přihlásit do provincie

To se stává v případě, že se nějak proviníte proti pravidlům. Při pokusu se přihlásit do provincie jste upozorněni, že musíte nějakou dobu strávit v takzvaném Mrazáku, coby trest za Vaše provinění. Doby jsou různé, 24 hodin za méně závažné prohřešky (nepovolený název regenta či provincie), 48 hodin za závažnější prohřešky (spamováni soukromé pošty), 72 hodin za klíčování/logování se do jiných provincií, a poslední trest je Výmaz provincie za zvlášť hrubé porušení pravidel jako třeba více provincií.

V mrazáku se provincie chová úplně stejně jako mimo něj, jen do ní nemáte přístup. To znamená, že Vám chodí pošta, kterou si můžete po opuštění mrazáku přečíst, přibývají Vám tahy, a pokud nejste ve vojenské protekci, tak můžete dostat prvoútok. Podpory Vašim spojencům také chodí, pokud nějaké posíláte.

Jak to, že se vidím na Černé listině?

Na černé listině se vidím buďto v případě, že je na mě vypsaná odměna (ve sloupečku Za koho), nebo v případě, že jsem odměnu vypsal (ve sloupečku Kdo).

Ztratilo se mi zlato

Toto nastává, podobně jako v případě hradu jako ochrana před provinciemi, jen na zdroje, příčinou je skutečnost, že provincie, od které jste čerpali zlato, si jej půjčila v bance a následně zanikla, respektive byla smazána, dluh v bance zaplatíte Vy.

V bestiáři jsou nepřiměřené základní ceny jednotek

Toto je klasický příklad: Siréna F 1184 39.13% 30 18.40 PS 8524 --- 660016

Stává se to téměř výhradně ze začátku věku. Je to způsobeno tím, že výpočet základních cen v bestiáři se řídí jejich předchozí konečnou prodejní cenou.

Asi takto: Objeví-li se v bestiáři první stack jednotek v daném věku: třeba 10 sirén a kupující v aukci navyšují na vysokou cenu, tak cena následující stejné jednotky se odvíjí od konečné, předchozí ceny dané jednotky přepočítána na jeden kus, takže objeví-li se následně velmi početný stack takové jednotky, tak je jeho cena nepřiměřeně vysoká. Postupem času se tyto nesrovnalosti průměrují a cena je normální.


Půjčka v bance

Vracel jsem bance dluh a zadal jsem větší částku než byla dlužná a banka si ji celou ponechala!

Toto je jedna z mnoha featur ve hře, Gnómové, jimž patří banka, jsou velmi chamtiví a nepohrdnou jakýmkoliv obnosem proto si velmi rádi a ochotně nechají všechno zlato, které jim dáte. Pozor na to, můžete se chránit pouze tím že budete vracet vždy pouze dlužnou sumu.

Aliance

Odešel jsem z aliance a do jiné nemohu vstoupit 48 hodin

Často se stává, že zejména ze začátku věku hráči takzvaně chytají CSka bez veřejné aliance a jsou jen členy aliance tajné, ve které mají vojenské podpory do boje (útoku i obrany), může však dojít k tomu, že je hráč v tajné alianci nespokojen a vystoupí z ní. V tu chvíli se spustí "timer" 48 hodin, do kdy nemůže vstoupit do jiné tajné aliance. Bohužel Timer je sdílený pro verejné i tajné aliance, a tak hráč nemůže vstoupit po dobu 48 hodin nikam. Shrnuto a podtrženo: není dobré vystupovat z aliance, pokud nejste již členem druhé (Tajné/Veřejné), zůstanete odkázáni jen na sebe.

Od věku 6.13 byly tajné aliance zrušeny, ovšem limit pro přecházení mezi veřejnýma aliancema zůstal zachován tj. 48 hodin

Válčení

Nemůžu vrátit CSko, mám unavenou armádu, a tak mi vyprší čas!

Počet útoků za den je omezen na 20, takže je to 60 útoků za 3 dny. Proto nejprve vracejte CSka a pak útočte. Pro normálního hráče je to dost nepravděpodobná situace, je tu však skupinka vášnivých fighterů, které toto omezení drží na uzdě.

Jak to, že mohu zahájit útok ( „U“ ) na hráče, co jsou v ochraně?

Chyba a nedokonalost systému MA vám zobrazují „U“ občas i u sebe. Lepší je útočit na nepřátelské provincie v položce „Možné cíle“, „Černá listina“ nebo „Vaše umístění“. Jinak se skutečně může stát, že na vybraný cíl zaútočit nepůjde.


K čemu využít tabulku iniciativ těsně před útokem?

Velmi vhodné je snížit iniciativy některým stackům tak, aby nejprve provedly útok klamné cíle, a vyčerpaly tak obrany stacků nepřítele a moje hlavní stacky pak zaútočily bez rizika obrany. Zvyšování iniciativy před útokem nefunguje. (Musíte si představit jednotky jako takové - pěšák nikdy nebude rychlejší než drak, pokud drakovi nesnížítě iniciativu pod pěšáka.) (Pro Suan´ha: Pokud nemá pěšák na zádech gryfa! :-P )

Mám dobře postavenou armádu, dobré podpory a přesto dostávám ošklivé prvoútoky

Vliv na výsledek boje má několik faktorů. I přesto, že máte dobře složenou armádu, máte slušné podpory, můžete dostat prvoútok, který pro vás bude znamenat vysoké ztráty. Jedna z příčin je, že nedisponujete dostatečnou magickou ochranou a v boji na vás prošla kouzla, která způsobila velké ztráty. Vždy dbejte na to, že provincie musí mít i dobrou magickou ochranu. V pozdějších fázích hry se bez ní neobejdete.

Další příčinou může být vliv pasivní takzvané mrtvé síly provincie, to znamená, že vaše pasivni síla provincie je mnohem větší než pasivní síla provincie útočníka , který Vás napadl. Na mrtvou sílu provincie má vliv rozloha a hlavně některé budovy, zejména Hrad a Magické věže.

Třetí příčinou může být právě to, že díky své mrtvé síle parkujete na nevhodné síle pro obranu provincie. Vaše vojenská síla provincie by měla být alespoň 75% celkové síly provincie. Čím více vojenské síly držíte vzhledem k síle provincie, tím lépe.

Pamatujte však, že k efektivní obraně provincie musíte mít adekvátní vojenské podpory, magickou ochranu provincie a dostatečnou vojenskou sílu.

Ekonomika

Mám málo populace a skoro vůbec mi nepřibývá

Ze začátku je přírůstek populace nízký, protože není dostatek farem, na kterých je přísun nových lidí závislý. Dokud populace nepřesahuje 100 000 obyvatel provincie, je jejich přírůstek pomalý. Jakmile tuto hodnotu překročíte, lidé se rodí rychleji.

Výhodu mají černá povolání, která mají bodovu Sídlo lovce lidí. Ta zajišťuje vyšší příjem populace. Jinak k zajištění vyššího příjmu budete muset snížit daně.

Klesne-li Vám populace pod hodnostu 10 000 můžete využít Chrám bohyně Seleny, kde se pomodlíte a bohyně přidá trochu populace. Vaše modlitby budou vyslyšeny, dokud nepřesáhnete stanovenou hranici 10 000.

Nejčastěji se stává, že rekrutujete / nakupujete velmi početné stacky, které Vám vytěsní většinu populace. Pomůže Vám jen snížení daní, propuštění armády a plné EKO. Daně můžete postupně zvyšovat až vaše populace zase překročí hranici 100 000 obyvatel.

Z počátku se také tento problém vyskytne zejména u povolání, které mohou rekrutovat jednotky, pro které je populace potravou (vyžadují plat nejen ve zlatě a maně, ale i populaci). Například Vědma či Barbar. Dávejte si tedy pozor, aby upkeep populace vašich jednotek nepřesahoval příjem populace.

PAMATUJTE, ŽE JEDNA JEDNOTKA ZABÍRÁ MÍSTO TŘEM LIDEM VE VAŠÍ PROVINCII

Mám hrozně malý příjem zlata

Častý problém na začátku věku, ale může se objevit i v průběhu věku. Příjem zlata je závislý na několika faktorech.

  • Daně - Vaši lidé (populace) musí platit daně, jejichž výše se odráží na příjmu zlata v závislosti na počtu obyvatel Vaší provincie.
  • Populace - čím větší populace, tím více daní vyberete.
  • Budovy - Příjem je také zavislý na ekonomických budovách jako Hospodářské stavení, Taverna, Pivovar, jejichž počet je závislý na počtu měst.
  • Bonusové budovy - Některá povolání (zejména bojová) mají bonusové budovy na příjem zlata. Například Tajemství alchymistů, Cirkus a Eleusínská mystéria.

Příjem zlata se s rozlohou zvyšuje, dbejte na to, abyste měli dostatek ekonomických budov, správně nastavené daně a dostečnou populaci.

U některých povolání můžete příjem zlata podporovat ekonomickými kouzly jako Poklad, Blahobyt či Transformace many.