Jak na provincii

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Registrace

Soubor:Registrace;registrace.jpg
Melior Annis registrační formulář


Předtím, než se zaregistrujete, je dobré si projít všechny druhy povolání a rozhodnout se, za jaké chcete hrát. Každé povolání má totiž přednosti a nedostatky někde jinde než ta ostatní. Obecně se doporučuje naprostým nováčkům vybrat si povolání, které má lehký rozjezd. Mezi tato povolání patří např. Alchymista, Hraničář, Barbar. Tato povolání mají již na začátku bonusové budovy na zlato a tudíž je daleko lehčí rozjet fungující ekonomiku než u ostatních povolání.Vymyslete si jméno Regenta a Provincie. Vzhledem k RP povaze hry bych doporučoval jména, která se budou do světa MeliorAnnis hodit. Každopádně jsou zakázané vulgární, rasistické, fašistické a všechny protizákonné názvy, viz [Pravidla hry]Zadejte si při registraci povolání, jaké jste si vybrali.Pro úspěšnou registraci je nutno zadat emailovou adresu. Tady se ale nemusíte bát jakýchkoli spamů. Od MA žádné emaily nechodí. Slouží čistě k případnému zaslání nového hesla při ztrátě starého.Přečtěte si podmínky a zatrhněte, že souhlasíte. A nyní už jen tlačítko „registrovat“ a hurá do hry...

Rozpis zobrazení provincie

Jakmile se poprvé přihlásíte do provincie, budete mít před sebou černou obrazovku s hromadou odkazů. Vysvětlíme si tedy v krátkosti jejich rozložení, co v kterém naleznete, a popíšeme zde nějaké rady, které budou nezbytné pro úspěšné zvládnutí prvních kroků v provincii.


vlevo

Soubor:Leve menu;leve menu.jpg
Informace obsažené v levé části obrazovky
Soubor:Screen;screen 1.jpg
Screen obrazovky 1.1


 • V levé horní části máte zobrazen aktuální stav Vaší provincie. Jsou zde uvedeny Vaše momentální možné zdroje, celková síla provincie, zbývající tahy (neboli TU) a případná vojenská protekce.
 • V levé spodní části máte pak šest odkazů.
 • Provincie – ukáže Vám náhled do úvodní obrazovky provincie, kde máte rozepsáno, co právě stavíte, kouzlíte a rekrutujete, kolik máte tahů (TU) a za jak dlouho Vám přibude další tah.
 • Brány – Přes tento odkaz se dostanete ke strážci brány. Zde můžete zadat útok na bránu, pokud máte splněny podmínky pro útok.
 • Stroj času – Pokud potřebujete být na delší dobu (více jak 2 dny) mimo možnost hrát MA a nechcete svou provincii vystavit zdrcujícím nájezdům nepřátelských armád, je možné vstoupit do Stroje času. Jakmile tam vstoupíte, nemůže na Vaši provincii vést nikdo prvoútok (protiútoky ano). Pokud jste ve stroji času, nemáte 2 dny možnost přístupu do provincie. Vaše provincie nebude posílat podpory paktářům ani je nebude přijímat, pokud na Vaši provincii bude veden protiútok.
 • Aukční síň – Zde můžete prodávat volné pozemky. Prodej je však možný pouze do 1000. odehraného tahu. Obecně se doporučuje pozemky neprodávat, jejich výkupní cena je opravdu velmi nízká.
 • Bestiář – Sem budete chodit velmi často. Je to aukce s volnými jednotkami na trhu. Zde můžete jednotky nakupovat i prodávat.
 • Manabanka – Tady si můžete koupit manu za určitý obnos zlata. Cenu zlata za 1 jednotku many je závislá na dosažené bráně. Čím vyšší brána, tím vyšší je cena many.

vpravo

Soubor:Prave menu;prave menu.jpg
Informace obsažené v pravé části obrazovky
Soubor:Screen;screen 2.jpg
Screen obrazovky 1.2
 • V pravé části pak máte navigační odkazy pro pohyb v provincii.
 • Stavět – V tomto menu si můžete zadat ke stavění jakoukoli budovu v možném výběru, budovy jsou závislé na výběru povolání. Dle toho se liší zejména budovy potřebné k rekrutu vojska, případně dodatečné budovy zajišťující vyšší příjem zlata, many či populace.
 • Bourat – Zde si zadáte jakou budovu, případně kolik, chcete zbourat. Bourání se provádí okamžitě, nic nestojí, ale suroviny, které jste na stavění vynaložili se Vám nevrátí. Navíc, pokud zbouráte některou z budov, na které závisí jiná budova, spadnou obě. (Např. součástí měst jsou taverny, tržiště, pivovary, sochy, doly – tohle všechno by spadlo společně s městem, pokud byste ho zbourali).
 • Výpis budov – Tady najdete výpis všech již postavených budov, jejich náklady na provoz, případně jejich výdělky. Také je tu zobrazen počet pozemků, které zabírají.
 • Aliance – Zde najdete výpis aliancí, kterých jste členem. Můžete pak nahlédout přímo do aliance jako takové a provádět zde všechny možné úkony s aliancí spojené.
 • Armáda – Pod tímto odkazem se ukrývá rozpis Vaší momentální armády a možnost rekrutovat nové jednotky, či propouštět stávající. Také zde nastavujete prioritu pomoci vojenským paktářům.
 • Obrana – V této sekci si nastavujete obranu provincie. Jaká vojenská pomoc přijde v případě útoku na vaši provincii a jaká kouzla budou sesílat Vaši mágové.
 • Útok – Pomocí tohoto odkazu můžete zaútočit na jinou provincii. Nastavíte si tu jednotky které do boje pošlete a priority jejich útoků. Dále si tu také nastavíte kouzla a podpory.
 • Černá lisnina – Zde hráči mohou vypsat peněžitou odměnu za protivníka, který do nich vedl prvoútok v předchozích 72 hodinách, nebo na ně úspěšně zakouzlil magický útok. Hráči kteří pak černou listinu navštíví jsou více motivováni k útoku právě na tyto provincie.
 • Výpisy útoků – Zde najdete výpis všech útoků vedených Vámi i proti Vám za uplynulých 72 hodin.
 • Kouzla – V tomto odkazu Vám dvorní mágové sdělí, jaká kouzla můžete používat, jaká můžete vynaleznout a jaká sesíláte. Případně zde můžete také zadávat příkazy ke kouzlení nebojových kouzel.
 • Obchod – Pouze odkaz na Bestiář, Aukční síň a Manabanku.
 • Daně – Tady nastavujete výši daní pro své poddané. Daně se mohou nastavovat v rozmezí 1-70%. Čím více máte populace a vyšší daně, tím větší příjem do Vaší pokladny. Na výši daní také zavisí Vaše obliba a s ní spojený přírůstek obyvatel.
 • Banka – Zde si můžete vypůjčit jistý obnos peněz. Samozřejmě za vysoký útok, takže je dobré je co nejdříve vrátit. Výše maximální vypůjčené částky je odvozena od Vaší dosažené brány. Pozor! Když bance vracíte dluh, dávejte si pozor aby byla vrácena přesně požadovaná suma, stává se že zadáte víc a Gnómská chtivost nezná hranic a zlato, které vrátíte navíc již neuvidíte.
 • Chrám – V chrámu sídlí bohyně Vašeho lidu Selena. Pokud bude populace ve Vaší provincii v troskách (méně jak 10 000 lidí). Můžete se zde pomodlit a bohyně Vám nějakou populaci přidá. Ovšem max. do výše 10 000 lidí.

nahoře

Soubor:Horni menu;horni menu.jpg
Informace obsažené v horní části obrazovky
Soubor:Screen;screen 3.jpg
Screen obrazovky 1.3
Horní navigační menu slouží převážně k informacím, vyhledávání a nastavení.
 • Nastavení – Zde si můžete nastavit email a případně změnit heslo.
 • Hospodaření – Velmi důležitý odkaz, který Vám podá přesné informace o hospodaření Vaší provincie. Kolik vyděláváte a kolik prostředků vydáváte na armádu.
 • Vyhledávání – V tomto odkazu můžete vyhledávat jiné hráče na MA, ať už za účelem kontaktu, či útoku.
 • MA Wiki – Odkaz na tyto informativní stránky sepsané samotnými hráči.
 • Parametry Jednotek, Staveb a Kouzel – Zde naleznete informace o všech potvorách, stavbách a kouzlech, které jsou na MA k dispozici.
 • Pošta – Občas zvaná také MAšta. Zde naleznete veškerou poštu, která byla adresovaná přímo Vám nebo v rámci aliance. Také zde samozřejmě můžete psát zprávy Vy jiným hráčům.
 • Pořadí – Ukáže Vám takzvané TOPky. Prvních 20 míst momentálně nejsilnějších hráčů podle síly, slávy a rozlohy. ale také vaše možné cíle útoku.
 • 10 nej. Aliancí – Zobrazí prvních 10 momentálně nejsilnějších aliancí.
 • Odhlášení – Není třeba vysvětlovat.

střední část obrazovky

Soubor:Stred;stred.jpg
Informace ve střední části obrazovky


V této části obrazovky budete nejspíše operovat nejčastěji.

Naleznete zde informace o aktuálním dění ve vaší provincii. Popořadě zde vidíte

 • Název provincie (to jest Vašeho panství)
 • Název regenta, který vládne provincii
 • Vámi zvolené povolání
 • ID ktere Vám přidělil systém. (Toto číslo je velmi důležité)


 • Vaše pečeť


A níže pak už jen základní informace o odehraných tazích, kdy přibude další, zda máte nejakou zprávu a co se ve vaší provincii děje, to znamená zda Vaši verbíři verbují jednotky do armády, zda vaši dvorní mágové seílají či vynalézaji kouzla a nebo zda máte v Gnómské bance nějaký dluh.


Obsah této části obrazovky se mění v závislosti na menu, ve kterém se nacházíte....

První kroky

Hospodaření

Soubor:Screen;hosp1.jpg
Hospodaření provincie 1.1

Ostřílení hráči již vědí jak se přibližně s provincií nakládá, proto ukážeme postup v provincii pro Nováčky.

Tato provicie se trošku liší startovními podmínkami, protože výstavba provincie od nuly není nic snadného, tak nováček má již provincii částečně rozestavěnou.

Přejdeme tedy k prvnímu důležitému menu, to je hospodaření. Zde vidíte v jakém stavu je ekonomika Vaší provincie, v začátku věku to není žádná sláva.


V první části naleznete základní stavby, na kterých zavisí jeden ekonomický ukazatel a tím je populace. Farmy a města zajišťují práci a potravu pro vaši populaci, která odvádí daně. Vidíte zde kolik je Vaše provincie schopna uživit obyvatel a kolik zlata Vám na daních aktuální populace dává.


Nyní střední část tabulky, vzhledem k tomu že jste právě začali tak v této části nic moc neuvidíte, ale později tam naleznete seznam jednotek, a uvidíte jejich aktuální platové požadavky. V poslední řádce naleznete několik důležitých čísel a to.

 • Síla armády: to je takzvaná čistá síla provincie (SA – Síla armády) později velmi důležitý údaj.
 • Celkový počet jednotek: mějte na paměti, že každá jednotka zabírá místo třem lidem, takže počet jednotek x 3 nesmí být ve výsledku vyšší než kolik je schopna Vaše provicie uživit lidí. Velmi brzy by vám armáda sběhla a Vaše provincie by na daních velmi trpěla.
 • Celkový plat ve zlatě: Tento údaj je součtem požadavků na plat zlata.
 • Celkový plat v manernegii: Tento údaj je součtem požadavků na plat many.
 • Celkový plat v lidech: Tento údaj je součtem požadavků na plat populace. Pozor však aby plat v lidech nepřevyšoval jejich přírůstek, tento problém vzniká u některých povolání, které mají lidožravé armády.


Spodní část tabulky je výčtem všech aktuálních ekonomických ukazatelů, tj. Váš příjem z budov, suma zlata vybraná na daních a platové požadavky vaší armády. Obecně platí, že je lepší se pohybovat v kladných číslech.


Výstavba provincie

Soubor:Screen;stavba.jpg
Nabídka stavby budov 1

Nyní se dostáváme k Vaší první výstavbě provincie. Každá provincie by měla vycházet ze stbilni ekonomiky, avšak zrovna tak by měla být schopna se bránit, protože je vhodné výstavbu rozložit tak aby byla zajištěna ekonomická stabilita, ale zároveň jste byli schopni se uspšně bránit.


V okně „stavět“ vidíte tabulku, ve které máte seznam budov které lze stavět. V První sloupci je zobrazeno kolik kusů vybrané budovy lze stavět / laké je maximální množství. V druhém sloupci jsou náklady na výstavbu jedné budovy ve znate, ve třetím v maně, ve čtvrtém v populaci, v pátém je jakou rozlohu volnou je potřeba k výstavbě a v posledním je doba výstavby. Pozor, je li budova stavěna například 0,1 TU tak se vyplatí těchto budov stavět 10 najednou, které postavíte za 1TU, hodně TU lze tak ušetřit. V první zadě se zaměříme na ekonomiku. Některá povolání mají zvláštní budovu na získávání zlata, například Tajemnství alchymistů (Alchymista) nebo Cirkus (Hraniřář). Máte-li k dispozici nějaku takovou budovu tak začněte s výstavbou těchto budov (v paramatrech budov si ověřte zda se Vám stavba těchto budov vyplatí, protože třeba klerikova Kostelní sbírka není moc ekonomicky přínosná) postavte maximální množství těchto budov. Pokud jste magické povolání, tak se soustřeďte na neutrální ekonomické budovy. To znamená farmy pro získání populace, která bude odvádět daně, dále města, ve kterých se nachází práce a další budovy na město vázané jako jsou doly, sochy, pivovary a taverny. Na ekonomickou výstavbu si vyhraňte asi 150TU coz vycházi na 100 farem, 12 měst, 12 dolů, 12 pivovarů, 120 soch, 240 taveren. Během této výstavby můžete provádět i další akce současně, například objevování kouzel.


V tuto chvíli by Vám mělo zůstat cca 210TU z nich vetší část věnujte výstavbě rekrutovacích budov. Každé povolání disponuje zakladními rekrutovacími budovami pro rekrut základních jednotek, tyto budovy lze postavi velice rychle, postavte ted první základni rekrutovací budovu, v obrázku Nabídka stavby budov 1 je taková budova označena modře. Výstavba jedné trvá 0,32TU to znamená, že za 1TU můžete 3 budovy, postavte všechny následně se objeví další budovy, jejich stavba již bude trva déle, v parametrech jednotek pro Vámi zvolené povolání si najděte jaké jednotky budete potřebovat ze začátku, nehrňte se do stavby rekrutovacích budov na elitní jednotky, na to nebudete mít dostatek TU. Z počátku jsou na tom všichni stejně takže si nelámejte hlavu s tím, že vaše armáda nedisponuje elitními jednotkami. Důležité je mít rekrutovací budovy na trochu slušný štít, a střelectvo. Hlídejte si počet TU a stavte budovy rovnoměrně.


Chcete li se hned zapojit do boje tak po dostavbě jedné budovy na střelectvo ihned začněte rekrutovat jednotky, ale o tom více až v další sekci.


Nezapoměňte si nechat rezervu aspoň 50TU.


Základní magie

Soubor:Screen;magie1.jpg
Základní magie


V této sekci se dozvíte pár drobností o magii a jak s ní nakládat.


Ve vrchní části máte tabulku, ve které vidíte jaká kouzla máte k dispozici pro vynalezení. Můžete zde nalézt tyto kouzla: Magické ochrany, Bojová kouzla, ekonovická kouzla (PS) či magické útoky. Dále vidíte kolik zdrojů je potřeba k vynalezení, to jest kolik Vás to bude stát zlata, manenergie (many) a jak dlouho bude kouzlo vynalézáno. Dobu vynalézání můžete ovlivnit stavbou Magických laboratoří, avšak pozor, zezačátku není třeba stavět víc než 100 laboratoří.


V další části vidíte jaká kouzla již máte k dispozici pro sesílání, informace o ceně seslání, době seslání a trénovanost kouzla. Na trénovanosti závisí efekt kouzla při případném průchodu u bojových kouzel a Magických útoků či efekt seslání ochran a PS kouzel. Dále vidíte nabídku pro sesílání ochran na vaši provincii a vašich magických paktářů, PS kouzel a magických útoků.


Ve spodní části vidíte informace a znázornění úrovně magické ochrany Vaší provincie a případně magickou frontu kouzel.

První rekrut armády

Zde se dostaneme k trošku zajímavější části melioru a tím bude rekrut první armády. Bohužel kvůli velké variabilitě a rozdílů v povoláních budeme popisovat první armádu trošku obecněji.

Nepostradatelnou částí Vaší armády je takzvaný štít, velikost štítu se bude vždy odvíjet od zvoleného povolání, druhu jednotky a stavu provincie. Obecně platí, že tento stack bude největší složkou Vaší armády a němělo by to být méně než 50% celkové síly armády. Čím horší obranné parametry štítu, tím vyšší poměr by měl být.

Další podstatnou složkou armády jsou hlavni střelecké podporové stacky. To jsou jednotky, které budou sloužit primárně k působení ztrát v nepřátelské armádě a proto je vhodné volit takové střelecké jednotky, které mají dobré útočné parametry. Vaše armáda by měla disponovat alespoň dvěma takovými stacky přibližně stejně velkými.


Dalšími složkami armády jsou klamné štíty, početné štíty, předskokani a dorážeči. Podrobnější informace jak poskládat armádu ke konkrétnímu stylu hry naleznete v sekci Strategie

Obecné parametry jednotek naleznete v sekci Jednotky a konkrétní parametry jednotek naleznete v kartě Vámi zvoleného povolání.


Na obrázku vidíte ukázku armády v počáteční fázi bez doladění jednotkami z bestiáře, dále v kolonkách naleznete nastavení v jakém pořadí budou chodit jednotky do podpor Vašim vojenským paktářům. čím vyšší číslo, tím vyšší je pořadí , ve kterém přijde do podpor (strop je 255). níze vydíte informaci o tom za zrovna rekrutujete nějaké jednotky a ještě níže vidíte tabulku jaké jednotky můžete rekrutovat, jaké mají náklady na rekrut, provozní náklady jedné jednotky a kolik síly a pocet jednotek rekrutujete za 1 TU.


V případě jakýchkoliv dotazů se neostýchejte zeptat helpera který vám byl přidělen.


První útoky

Výběr cíle

Nejsnazší forma výběru cíle je pomocí odkazu pořadí (v hornim menu) a poté odkaz "možné cíle", zde se vám rozvine výpis 30 nejbližších nepřátel, na které můžete vést útok. Ideální je útočit do cílů na 80%, protože máte v tu chvíli největší možnou sílu použitelnou na daný cíl. Takže preferováno je, když budete útočit, se vždy na váš cíl "vyštelovat". Obecně se nedoporučuje útočit na cíle nad 85%, protože by už byla znatelná menší vaše armáda. Co se výběru cíle do kterého útočit týče, tak ideální cíl je takový, který má stejnou rozlohu jak vy (tedy je pravděpodbné, že si může dovolit hrát na stejných silách kde operujete vy) Nedoporučuje se útočit na výrazně "menší" provincie (rozlohou), než máte vy, protože byste nedostali Oživování(hypertextovy odkaz na nej) a samozřejmě si vybírat cíle, které nebudou disponovat příliš velkým majetkem zlata, zde by vám hrozil stav, že po prvoútoku z vaší strany, se velmi snadno a rychle ocitne nad vámi a bude vás protiútokem velmi ohrožovat.

První obrazovka útoku

Za předpokladu, že máte složenou, utočení schopnou armádu, se můžeme pustit do útočení. Vybere si vhodný cíl a poté dáte v možných cílech "U". Tím se před vámi rozloži menu s útokem, nemusíte se toho bát je to snadné. Vrch tohoto menu je informativní, hovoří vám, že útok "zaplatíte 4TU), sdělí vám na koho útočíte (ID) a velikost vaší armády. Ve střední částí obrazovky máte rozepsány druhy jednotek ve vaší armádě a jejich počty v ní. Zde si zvolíte počty, které do útoku pošlete. (nesnažte se manipulovat do větší míry s vašim štítem a střelcama v armádě), vtomto menu si můžete idéalně navolit "předskoky" ve vaší armádě. (pokud hrajete na prohlížeči FireFox a máte stažen plugin MA++, můžete si počet jednotek (předskoky!) nastavit předem, ať se stím nemusíte příliš dále trapit. (ale dávejte si pozor co nastavujete =) ) Poté si zvolíte jakou formou vaše jednotky útok povedou. (o tomto výběru útoku si můžete přečíst na odkazu " ") předposlední věc, kterou je třeba nastavit jsou kouzla, kde si zvolíte, jaké kouzlo sešlete v 1. až 4. kole boje. (samozřejmě záleží na vámi dosažené bráně a kouzlech, které máte vyzkoumány a trenovány). Zaměření kouzel se obecně nemění a zůstává na "nejvíce zraňuje", ale pokusům se meze nekladou. (opět při použití MA++ si můžete kouzla nastavit na stálo, ať nemusíte ručně před každým bojem) Po nastavení kouzel si zkontrolujte Manu, kterou vás kouzla budou stát a zda tuto manu máte, ať poté nelitujete že jste nekouzlili v boji. A konečně poslední část je nastavení podpor. Tedy jednotek, kterých využíváte od vojenských paktářů z tajné a veřejné aliance. Vždy máte 2 a 2 paktáře a maximální hodnota, které vám může jeden paktář poslat je 29%. Před bojem si vyberete jestli si zvolíte útok s veřejnou či tajnou alianci, podle aktuální kvality v ní.

a poté stisknete Zaútočit

Druhá obrazovka útoku

Bohužel ještě to není vše, ale poslední krok určitě taky lehce zvládnete. podmě se do něj pustit. Zobrazí se Vám pro jistotu ještě jednou cíl, který ste si zvolili, a vidíte jeho provincii tak, jak vám ji vyšpehovali vaší špehové (ne vždy jsou přesní) Pokud se vám zobrazí pod tím červená tabulka, tak to znamená, že daný cíl je v něčem výrazně slabší než vy a vaše zisky z boje budou o tyto faktory sníženy. Postihy jsou buďto za rozlohu nebo slávu. Pokud za rozlohu tak POZOR!, tento fakt vám ovlivní vaše oživení. Poté máte menu se vzkazem, kde můžete vašemu protivníkovi například poslat citát, nebo nejaká osobní vzkaz. Ale jen ve fair-play míře a dle pravidel. Jsme přece lidé, tak se i tak chovejme.

Tak a je před vámi poslední krok, jak jste si mohli zde na MAwiki přečíst, existuje iniciativa jednotek, tedy jak útoči v boji, jak je kdo HRRR :) zde si můžete pohrát s nastavením jednotek a pozorovat pak ve výpisech bojů, jak moc se vám osvědčilo, když ten a ten druh útočil dřív či pozděj. Obecně vám ale řeknu jednu radu a to k předskokům. 1kus Bojové jednotky co posíláte do boje, by měl mít větší iniciativu, než váš štít, tímto svému štítu ulevíte, aby na něj nebyl přílíšný nátlak z řad nepřátel.

Pokud ste již spokojeni s vašim vybraným cílem a s nastavením útoku, nezbývá nic jiného než zaútočit. A prostudovat si poté výpis boje. (osobně vám doporučuji, napřed po útoku dovést vaší armádu do stavu "zaštítovaného" a až poté se kochat vaším bojem.) přeji vám tedy příjemné a úspešné boje. V případě nejasností nejen v útocích a skladbou armád, ale v čemkoliv jiném týkající se světa MA a hraní samotného. nestyďte se zeptat vašich helprů ve hře, každý se jednou učí a je lepší se jednou zeptat než být jednou zklamán.

Výpis útoku

"Hrabě Útočník" (1111) zaútočil na "Hrabě Obránce" (2222)
- Identifikace útočníka a obránce


[ Tento útok je prvoútokem ]

- Identifikace o jaký typ útoku se jedná (provútok="prvo", protiútok="CSko", protiútok pouze do části armády="parcko")


K armádě 1111 se připojilo 283 x Mystra od "Podpora A" (1000)

K armádě 1111 se připojilo 695 x Čaroděj od "Podpora A" (1000)

K armádě 1111 se připojilo 217 x Fénix od "Podpora B" (1001)

K armádě 1111 se připojilo 413 x Ent od "Podpora B" (1001)

K armádě 2222 se připojilo 679 x Zelený drak od "Podpora C" (2000)

K armádě 2222 se připojilo 355 x Mystra od "Podpora D" (2001)

K armádě 2222 se připojilo 178 x Čaroděj od "Podpora D" (2001)

- Seznam podpor pro útočníka a obránce:


Útočník sesílá "Duha"

Kouzlo bylo oslabeno magickou ochranou.

Ve světle plně barevného klenutého oblouku duhy se zbroj mění v poddajné pláště.

Kouzlo snížilo brnění jednotky nepřítele Mumie o 23%.


Obránce sesílá "Astrální přelud"

Seslání nebylo dokončeno úspěšně, protivník sesílané kouzlo magicky zastavil.

- Informace o sesílání kouzel, jejich průchodu (plný průchod, oslabený průchod, téměř odvrácený průchod, obrácený průchod="backfire", zastavený průchod) a efektu


2 x Práče => 4918 x Zombie
zabito: 0, zbývá: 4918 / 4918 zraněno: 0% brnění zbývá: 99%
- Informace o útocích každé jednotky s rozlišením zda útočí jednotka útočníka, nebo obránce.
- Jednotky útočníka jsou barevně odlišeny světle žlutou barvou a "šipkou" =>


Práče -> 2647 x Gargantua

zabito: 0, zbývá: 2647 / 2647 zraněno: 0% brnění zbývá: 99%

- Jednotky obránce jsou barevně odlišeny šedou barvou a šipkou ->
- Ve výpisu je vidět názvy a počty útočící a bránících jednotek, ztráty bránící jednotky, jaké je aktuální zranění a brnění bránící jednotky po tomto útoku. Zraněné jednotky umírají rychleji, stejně jako ty, kterým došlo brnění.


Peryton => 570 x Zelený drak
zabito: 0, zbývá: 570 / 679 zraněno: 2% brnění zbývá: 74%


obrana: 570 x Zelený drak -> Peryton zabito: 1, zbývá: 0 / 1

- Každá jednotka se může bránit útoku jiné bojové jednotky v závisloti na svých zkušenostech (ovlivňují počet obran). Ke snížení ztrát z obran se používají předskoky


- Výsledek boje:

Útočník ztrácí 13.7% síly armády, Obránce ztrácí 32.11% síly armády

- Procentuální vyjádření ztrát armády útočníka a obránce:


Útočník vyhrál čestný souboj, hodný 8/-1 b. slávy

- Informace o tom, kdo vyhrál a ocenění vítěze i poraženého slávou (zde 8 slávy útočník, -1 obránce):


Útočník získává 515 hAR, 131827 zlata, 7822 lidí zajato, ničí 82 budov.

- Informace o ziscích z tohoto boje

Obrana

Podíváme se i na obranu. Aby Vaše provincie mohla čelit prvoútokům a protiútokum s co nejmensími ztrátami, musíte dbát na několik zakladních faktorů.

 • Podpory - Kontrolujte si v menu obrana zda si do obrany přivoláváte lepší vojenské podpory, čili jestli jsou rovnoměrně rozložené, kolik sily přijde do obrany a také zda jste schopni je ochránit při útoku na Nejpočetnější, Nejvíce zraňuje a Nejpohotovější.


 • Tahy - Tahy jsou nejcennější komodita v MA proto dbejte abyste jich měli dostatek idealně na 3 obrany.


 • Úroveň oživování - Podle velikosti této úrovně se orientuje i velikost respektive poměr štítu v armádě, čím větsí úroveň, Tím méně štítu je potřeba. Například máte-li plné oživování (50% padlých) tak v zavislosti na povolání můžete držet štít jen na jednu obranu, obvykle vydrží s touto úrovní 2 obrany. Pokud nemáte aktivní žádné oživování tak je lepší mít štít na 2,5 obrany a nebo jen na 2 obrany a průběžně kontrolovat stav provincie.


Pokud nemáte Tahy, nebo oživko tak je dobré požádat své paktáře, na které bráníte o početní štíty do obrany, mnohdy Vám to ušetří hodně Tahů, kterých není nikdy dost.

Závěrem

Toto bylo shrnutí základních náležitostí v MA a nezbývá než popřát mnoho úspěchů. Pamatujte však, že je Vám k dispozici Helper, který Vám rád kdykoliv poradí a pomůže, když si nebudete vědět rady. V sekci Nováčci najdete kontakty na své helpery, případně přímo v MA v menu pošta jsou některé kontakty přednastavené.

Ještě jednou přeji mnoho zdaru ve světě Melior Annis.

Za realizační tým Help/MA wiki--RAZOR 5. 9. 2010, 19:15 (UTC)