Jednotky

Z MeliorAnnis Wiki
(přesměrováno z Letecká Střelecká)
Přejít na:navigace, hledání

Jednotky

Jednotky jsou vaši vojáci, slouží vám jak nejlépe umí výměnou za to, že je dobře platíte a trénujete. Jednotky nesnášejí nudu, proto je občas musíte poslat do nějakého toho útoku, jinak je budete platit zbytečně! Kromě toho, pokud nemáte v daném tahu dostatečné prostředky na uživení vaší armády, tak Vám jednotky utečou (ta, která má největší nároky na chybějící manu či zlato utíká první) - nejsou přece armáda spásy :-) Přehled jednotek u jednotlivých povolání najdete v odkazech příslušících jednotlivým povoláním.

Základní rozdělení jednotek ve světe MA

  • Podle barvy povolání - Jednotky v barvě Vašeho povolání jsou pro vás ekonomičtější, v jiné barvě jsou o 50% dražší než jednotky Vaší barvy. Neutrální jednotky potom mají pro všechny stejný upkeep.
  • Bojové a Střelecké - Střelecké jednotky bez výhrad útočí ve všech kolech, u bojových je to kapku složitější, viz pohyblivost (phb) jednotek
  • Pozemní a Letecké - snad jasné:) pozemní se souží po zemi, letecké létají

Rozdíl mezi bojovými a střeleckými jednotkami

Bojové jednotky obecně lépe snášejí útoky jiných jednotek, => štítují slabší jednotky (hlavně střelecké), aby nedostaly ránu od nepřítele. Střelecké oproti tomu dělají větší DMG (záleží jaké střelce a bojovky srovnáváte, většinou je však srovnat nelze)

Rozdělení se dá kombinovat takto:

  • Pozemní Bojové (PB) - Uštítují letecké i pozemní střelce. Nicméně pozor - ne všechno PB je vhodné jako štít - např. Lvi, Ghoulové apod.
  • Letecké Bojové (LB) - Uštítují POUZE letecké střelce (výjimka: půjde-li letec do letce, potom uštítuje i letec pozemní střelce, ale moc bych na to nevsázel. Rozhodně není dobré mít pozemní střelce v podporách). LB mají při protiútoku PB bonus do obrany.
  • Letecké Střelecké (LS)- Univerzální v tom, že je uštítují i letci
  • Pozemní Střelecké (PS) - Mají BONUS v DMG proti letcům

PHB bojových jednotek

  • phb 1 - Útočí ve 3. a 4. kole (3,4)
  • phb 2 - Útočí od druhého kola (2,3,4)


PHB se u střeleckých jednotek neuvádí, útočí v každém kole.

Iniciativa (ini)

Číslo, které vyjadřuje, jak brzo bude jednotka v daném kole útočit (platí pro bojové i střelecké). Obecně platí toto: čím vyšší, tím dříve budou jednotky v daném kole útočit.

Speciální jednotky

Tyto jednotky se dají koupit pouze v bestiáři, přičemž od každého typu se ve hře vyskytuje pouze jeden jedinec. Speciální jednotky mají různou PWR i iniciativu, ale vždy se jedná o bojový typ jednotky. Každá takováto jednotka navíc láká do provincie turisty a zvyšuje tak celkový příjem provincie. Avšak udržet si tuto jednotku v provincii není vůbec jednoduché. Tyto jednotky jsou velice bojechtivé a tak vyžadují alespoň jeden prvoútok za posledních 25 hodin. Při zakoupení musíte mít taktéž ve výpisu útoků alespoň jeden prvoútok, nebo Vaši provincii tyto jednotky ihned po příchodu opustí. Tyto jednotky se při boji běžně trénují, a i když umřou, po boji se opět objeví ve Vaší provincii. To se děje pouze do doby, dokud jim neklesne zkušenost na 0. Každé jednotce se totiž při úmrtí v boji sníží stávající zkušenost o předem danou hodnotu (viz. tabulka).