Magický útok

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Útok kouzlem na nepřátelskou provincii. Tyto útoky mohou ničit budovy, zlato, zabíjet lidi nebo nutit nepřítelovo jednotky opustit provincii. Zvyšují Prokouzlení provincie. Specifické magické útoky jsou například Lenost, Dobytčí mor, Zboř atd...


Primárním účelem magického útoku je oslabení magické ochrany soupeře a získání větší šance na průchod bojových kouzle při následném útoku. V případě, že MÚ neprojde, dochází k oslabení účinku MO u soupeře a zároveň klesá délka její trvanlivosti. Sekundárním účelem MÚ je provincii poškodit, či získat strategické informace nebo zdroje. Prokouzlení při neprůchodu stoupá stejnou měrou jako při průchodu.

V případě úspěšného seslání není MO oslabena ani zkrácena její délka trvanlivosti. Prokouzlení stoupá výrazněji. Prokouzlení je při průchodu závislé na sesílací ceně kouzla a manapoolem (celkovým zásobníkem many) soupeře.

Na CSko (bojové/magické) je aplikováno bonus účinku ve výši 20% maximálně však do 100% maximálního expu kouzla. Tzn. pokud sesílám MÚ na své CS a kouzlo je trénováno na 90% tak maximální účinek bude jako by kouzlo bylo 100%. Pokud má kouzlo trénovanost 50% tak při sesílání na CSko bude jeho maximální účinek 70%.

Sesílání MÚ na běžné cíle (ne CS) se řídí platnou formulí férovosti, tzn. plný účinek je dozahován na "nesvačinové" cíle co do rozlohy a síly cílové provincie. Čím je větší rozdíl mezi rozlohou (směrem dolů) a silou provincie, tím nižší efekt kouzla bude aplikován.

Nově od věku 6.15 funguje také BF na magické útoky. Tzn. i magický útok se může otočit proti sesilateli a v takovém případě projde vždy s maximálním účinkem dle trénovanosti.

Výpočet:

Sesílací cena kouzla / manapool cíle * 100 = přírůstek prokouzlení


Příklad:

500 000 (Zboř) / 1 200 000 (manapool cíle) * 100 = 42% (Nárůst prokouzlení)