Mana

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Mana (zkráceně Mn, unkeep se udává v mn/TU)

Název pro magickou energii, využívá se hlavně na sesílaní kouzel (Bojová kouzla, magické útoky, magické ochrany a Pouze sesilatel), avšak je potřebná i k jejich vynalezení, protože to je zpoplatněno jak ve zlatě tak v maně. Její celkové množství a příjem za tah je zavislý na počtu postavených Magických věžích, případně bonusových budov. Čím více magických věží máte, tím lépe. (pozor, magické věže jsou naročné na provoz a také zvyšují mrtvou sílu provincie.

Další příjem many zajišťují bonusové budovy. Tyto bonusové budovy na manu vlastní zejména magická povolání jako například iluzionistava Duna, mágova Magická spirála či klerikova Knihovna a další...

Dalším příjmem many se mohou stát vězni zajatí v při válečných výpravách. Musíte ovšem mít dostatek věznic kde jsou vězni přechováváni a musíte disponovat budovou Magický kotel. Máte-li vše potřebné tak jedenkráté za 24 hodin můžete dát rozkaz správci věznice k transportu vězňů do magického kotle, kde budou popraveni a Vaši mágové z nich vysají magické síly (manu).

Z jednoho vězně je vysáto 20 jednotek manenergie.

Mana se dá ještě získat nákupem z manabanky, cena je odvislá od dosažené brány


Dalším využitím many je plat, který některé jednotky požadují právě v maně, případně v maně a zlatu, a také rekrut některých jednotek je zpoplatněn manou či manou a zlatem.