Rekrut

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Najímání vojáků do armády z řad obyvatel provincie. (jednotky lze získat ještě v bestiáři, nebo pomocí některých kouzel). Každá jednotka má krom svého žoldu ještě cenu za rekrutování, tedy za základní výcvik. Ta se platí ve zlatě a v maně a odpovídá síle rekrutované jednotky. Rekrutování probíhá ve speciálních rekrutovacích budovách. Každá taková budova umožňuje rekrutování jedné nebo dvou jednotek (viz. klerikova katedrála, mágova akademie nebo druidova měsíční tůň). Čím více máte postavených budov, tím více jednotek můžete najednou rekrutovat. Vysoký rekrut jednotek vám zajistí lepší přípravu pro války a rychlejší “stavbu“ armády. Země s vysokým rekrutem mohou častěji válčit a obrana vlastního území jim nedělá takové problémy. Rekrut ale závisí na více věcech. V první řadě každá jednotka vyžaduje jinak dlouhý trénink a obecně platí, že čím delší trénink, tím silnější jednotka. Další věcí jsou zmíněné rekrutovací budovy, které zvyšují výcvikovou kapacitu. Dále ovlivňuje rekrut počet měst a pevností v provincii. Více pevností znamená lepší vojenskou správu a rychlejší rekrut, více měst má opačný efekt. Jako poslední je rekrut silně ovlivněn budovou sídlo verbíře. Tuto budovu můžete začít stavět po dosažení rozlohy 5000 harů. Pokud tuto budovu rozestavíte, může vaše rozloha klesnout i pod tuto hranici a budova se stejně dostaví. Sídlo verbíře zvedá rekrut o 25%. Druhé sídlo se dá stavět po dosažení 10k harů, třetí po 15k atd...

Podrobné informace

Nyní vzorec pro rekrut jednotky:

(PAR)*(RB)*[1+(X*0,25)][1+(4*pevnosti/města)]

PAR = číslo v parametrech pro rekrut dané jednotky

RB = rekrutovací budova pro danou jednotku (počet postavených)

X = za X počet sídel verbíře (zvedají o 25%)


Příklad:

Klerik při 10000k rozlohy s plnou zástavbou.

Jednotka Paladin (parametrový rekrut = 0,58)

RB = katedrála (15ks)

Bonusový rekrut = sídlo verbíře (2ks)

176 měst a 12 pevností

(0,58)*(15)*[1+(2*0,25)]*[1+(4*12/176)] = 8,7*1,5*(1+48/176) = 13,05*1,2727 = 16,609

Bude tedy možné rekrutovat 16,609 Paladinů/TU.


Můžeme tedy vidět, že ideální poměr z hlediska maximálního rekrutu je 4 města na 1 pevnost. Města ale umožňují stavbu dalších ekonomických budov a zajišťují tak přísun zlata do provincie. Pevnosti je naopak potřeba udržovat a posilovat a to je nákladné. Je proto nutné upravit svou provincii jinak v období válek a jinak v období míru a ekonomické prosperity. Extrémní situace pak nastávají jednak při rekrutování obrovských armád k poražení strážců brány, kdy hráči často mají postaveno maximum možných pevností a ještě boří města, aby jejich rekrut byl co možná nejvyšší. Opakem je tzv. EKO, tedy období, kdy hráč bez armády šetří zlato do příštích bojů. Tam naopak hráči staví všechna možná města a bourají pevnosti.