Slovník pojmů

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZVšechny možné pojmy, se kterými se můžete na MA setkat :


A

Arma, army

Zkratka slova armáda.

Aukční síň

Aukční síň slouží k prodeji volných pozemků, tuto možnost lze uplatnit maximálně do 1000 odehraných TU. Nezapomeňte však na to, že můžete prodat své volné pozemky pouze v případě, že již nemáte na sebe protiútoky. Hra Vám oznámí, kolik pozemků je možné prodat.

Allkill

Allkill je bojové kouzlo které, pokud sesláno úspěšně, zabije část všech jednotek nepřítele na bojišti (a často má ještě nějaký doprovodný efekt).

B

Banka

V bance si můžete v případě nouze krátkodobě vypůjčit určitý obnos zlata, na jeho splacení máte 500 TU a musíte samozřejmě počítat s úroky, které Gnómové nemají zrovna malé.

Obnos, který si můžete půjčit je závislý na Vaší dosažené bráně.

Pozor! Když bance vracíte dluh, dávejte si pozor, aby byla vrácena přesně požadovaná suma, stává se, že zadáte víc a Gnómská chtivost nezná hranic a zlato, které vrátíte navíc, již neuvidíte.

Bestiář,Best

Bestiář je MAčkovská online aukce jednotek. Šéfem aukce je známý "obchodník" Gert Hermann nevalně proslaven svými lichvářskými fintami...například z Vašich prodaných jednotek si nechá 71% prodejní ceny...to je ale vydřiduch, co?

V aukci se prodávají jak jednotky, které prodali do bestiáře sami hráči, tak jednotky neutrální a speciální, které jsou generované systémem.

BF, Backfire

Obrácený průchod bojového kouzla. Vámi seslané kouzlo zaškodí místo nepříteli Vám. Jedná se o velmi nízký random při sesílání všech bojových kouzel. Jediná obrana proti BF je silná magická ochrana před barvou Vašeho povolání.

Bid

Bid je přihození peněžitého obnosu na jednotku v aukci. 1 bid stojí TU. Při bidu se nedá objevovat nové pozemky, jinak se v tomto tahu může provádět i jakákoli další činnost (rekrutovat vojsko, stavět, kouzlit,...).

Boj

4 kola tvrající zápolení dvou protikladných přesvědčení. Na začátku každého kola může každý hráč seslat libovolné kouzlo, které ovládá. Střelecké jednotky útočí ve všech kolech. U bojových záleží na jejich pohyblivosti (jak rychle doběhnou (doletí) k nepřátelským armádám).

Brána

Cílem hry je porazit strážce všech bran a dobýt nepřátelské Město. Hráči respektive alianci, které se to podaří ve věku jako první, vyhrává celý věk a ten tímto aktem končí. Každá brána Vám krom toho, že Vás posune blíže vítězství, přináší i další výhody, které Vám přidají náskok před těmi, kdo příslušnou bránu ještě neporazili.

BRN

Zkratka slova „brnění“. Většina jednotek na sobě nosí alespoň minimální brnění. Některé však kovové až ocelové pancíře. A sílu brnění právě udává tato hodnota, která se pohybuje v rozmezí -5~5. Brnění blokuje částečně zranění, které Vaší jednotce způsobují nepřátelské jednotky. Ale v průběhu boje ubývá. Jakmile dojde úplně, je daný stack jednotky skoro odsouzen k záhubě.

C

Chrám

Chrám bohyně Seleny je záchranná záležitost v případě, že Vaše populace klesne pod hranici 10 000. Když máte méně populace než daná hranice, tak se pomodlíte, bohyně vyslyší Vaše modlitby a přidá trochu populace, můžete opakovat tak dlouho dokud hodnota Vaší populace nepřesáhne 10 000.

CS, CSko

Zkratka z anglického slova counterstrike, neboli česky protiútok. Pokud na Vás někdo zaútočí, budete ho vidět po dobu 72 hodin ve svém výpisu útoků a máte právo mu vrátit protiútok (CSko). Protiútok se dá vést buď vylezením nad cíl a vrátit z vyšší síly, popřípadě z maximální možné síly (CSko z maxu), nebo takzvaným parciálním protiútokem (Parcko).

CSko z maxu

Vrácení protiútoku z maximální možné síly, která činí 135% síly protivníka plus 50% pasivní síly útočníka.

Černá listina

Slouží jako podpůrný prostředek při sestřelu CSka. Když na Vás někdo zaútočí, tak máte možnost na něj vypsat odměnu (takzvanou Bounty). Na Vaše CSko je možné vypsat nejméně sumu rovnající se síle útočníkovy provincie a maximálně desetinásobek jeho síly provincie. Bounty můžete vypsat také na provincii, která na Vás úspěšně seslala nějaký magický útok.

D

Daně

Daně byly vždy nedílnou součástí civilizovaného světa. Slabí lidé odváděli silným část své úrody nebo výdělku a spoléhali se na jejich ochranu. V provincii můžete nastavit daně v rozmezí 1%-70%. Čím nižší daně, tím oblíbenější budete v království a lidé se k Vám budou více stěhovat. Zvedne se dokonce i porodnost. Když naopak daně zvýšíte, přírustek obyvatelstva značně klesne.

DMG

Zkratka anglického slova „damage“= poškození. Označuje útočnou sílu jednotky. Používá se stupnice -5 ~ 5. Čím vyšší číslo, tím větší poškození jednotka způsobuje.

Domky

Stav provincie, kterou hlídá pouze domobrana – hráč nemá v provincii žádné vojsko.

Dorážeč

Dorážeč je malý stack střelců s malou silou, kteří dorážejí zraněné nepřátelské jednotky po útoku nějakého většího stacku (většinou štítu).

Dorážka

Dorážka je, když hráč pošle poštou seznam cílů na které zaútočil a oni ještě nedorekrutovali štít. Tyto provincie jsou tedy velmi oslabené a příští prvoútok, který do nich půjde, může být daleko více bolestivější. Tím, že dotyčný pošle alianční poštou tyto dorážky, dává svým spolualiančníkům dobrý tip na prvoútoky.

E

EKO

Eko neboli ekonomický odtah za účelem našetření zlata. Provádí se odjetím většinou plných 360 tahů bez armády, pouze se stavěním budov a kouzlením nebojových kouzel (Všechraň, Ochrany proti určitým barvám, kouzla typu Ukradni tahy, Lenost atd.)

EXP

Zjednodušeně se jedná o procento zkušenosti či vytrénovanosti. Jak u kouzel, tak u jednotek.

F

Full EKO

Spočívá v odjetí celých 360 TU bez armády, pouze s případným stavěním a kouzlením nebojových kouzel (Ochrana před..., Všechraň, Ukradni tahy, Lenost...). Toro eko se již moc nevyužívá, neboť musíte bránit 3 prvoútoky pouze na domobraně.

H

hAr, hAry

Obecně řečeno – rozloha. hAr je jednotka rozlohy provincie a základní stavební kámen celé hry. Volné hektary můžete zastavovat budovami a tím zvětšovat a posilovat svoji provincii. Získávají se objevováním nebo bojem s jinými provinciemi.

Hlavní štít

Obranná jednotka, která má za úkol na sebe vázat útoky nepřátelských jednotek a krýt tak vlastní střelecké jednotky. Většinou je to nejsilnější stack v armádě.

Hlína

Neboli rozloha. Získáváte ji objevováním a nebo útoky do jiných provincií. Je to základní veličina ovlivňující chod Vaší provincie.

I

ID

Vám přidělené identidikační číslo. Každý hráč má v každém věku jedinečné ID. Hráč si může ponechat ID i pro další věky. Nové ID se přiděluje jen při nové registraci.

INI

Zkratka slova „iniciativa“. Jaká jednotka bude útočit první a jaká poslední? Tak to přesně udává iniciativa. Rozhoduje, jak postupně budou jednotky obou armád útočit v každém kole. Obecně se udává v rozmezí -5~5, ale zároveň má každá jednotka přesně číselně určenou iniciativu (ta samozřejmě odpovídá obecnému označení iniciativy, je pouze přesnější). Ve hře se pohybuje v rozmezí 1-50 (i díky speciálním jednotkám). Před každým bojem můžete ručně nastavit iniciativu Vašich jednotek (samozřejmě, že u jednotky nemůžete nastavit hodnotu větší, než má ve skutečnosti)

K

Klamák, Klamný štít

Jelikož podpory útočí v boji vždy do nejpočetnější soupeřovy jednotky, je možné mít v armádě stack velmi slabých jednotek (případně víc takových stacků), které budou mít jen o málo vyšší, stejný, nebo o něco málo nižší počet než Váš hlavní štít, ale mizivou sílu (řádově ve stovkách). Pointa je v tom, že nepřítelovy podpory zaútočí na tyto klamné štíty a místo, aby Vám zabily tisíce síly ve štítu, zabijí jen pár set síly a Vám se tak sníží ztráty v boji.

Koberec, Tepich

Jedná se o plánovaný sled rychlých útoku na dohodnutý cíl se záměrem co nejvíce oslabit nepřítelovu sílu provincie během okamžiku. Ideálně v kombinaci s vracením protiútoků (csek = counterstriků).

Bojové kolo, Kolo

Každý boj mezi dvěma hráči trvá vždy 4 kola. Na začátku každého kola mohou vždy oba sokové seslat jedno kouzlo, první sesílá vždy útočník, po něm obránce. Následně do sebe navzájem zaútočí všechny jednotky, které mají pro dané kolo možnou pohyblivost, v pořadí jejich iniciativ. Po proběhnutí všech 4 kol boj končí.

L

LB

Letecká bojová jednotka.

LB2, LB3

Letecká bojová jednotka s pohyblivostí 2, letecká bojová jednotka s pohyblivostí 3.

LS

Letecká střelecká jednotka.

M

MA,Máčko

Zkratka slova Melior Annis. Název této hry.

MAčkař

Hráč hrající Melior Annis.

Magická ochrana

Chrání Vaši provincii před nepřátelskou magií všeho druhu. Zajistíte si ji kouzlením ochranných kouzel jako je Všechraň, nebo jednotlivé ochrany před různými barvami. Magická ochrana způsobí, že nepřátelské kouzlo projde oslabeně, nebo vůbec. Ovšem záleží samozřejmě na síle magických ochran, které se zvedají s rostoucím procentem vytrénovanosti ochranných kouzel.

Magický pakt

Díky této dohodě můžete svému spoluhráči poskytnout dar v podobě many (závislý na dosažené bráně Vás a osoby, se kterou jste navázal obchodní pakt), připadně on Vám. A můžete na sebe navzájem sesílat ochranná nebojová kouzla.

Magický útok

Útok kouzlem na nepřátelskou provincii. Tyto útoky mohou ničit budovy, zlato, zabíjet lidi nebo nutit nepřítelovy jednotky opustit provincii. Zvyšují prokouzlení provincie. Magický útok, který mají všechny povolání je Ukradni tahy. Specifické magické útoky jsou například Lenost, Dobytčí mor, Zboř atd...

Mana

Magická energie, kterou získáváte převážně z magických věží, ale občas také z jiných budov. Je potřebná ke kouzlení v boji i mimo boj, živení magických tvorů nebo jednotek, které ji potřebují ke kouzlení.

Manabanka

Zde můžete v případě nejvyšší nouze nakoupit manenergii, hlavně třeba v případě, že se chystáte změřit síly se strážcem magické brány a nemáte dostatek many k uskutečnění útoku, protože jste ve velmi záporném upkeepu many. Cena many se odvíjí od vámi dosažené brány, čí vyšší bránu máte, tím vyšší je její prodejní cena v manabance.

Mini EKO

Při tomto eku se většinou propustí pouze štít a odtáhne se velmi rychle zhruba 120-240 TU v kladném unkeepu a poté se za zbývající tahy dorekrutuje štít.

mn, mn/TU

Zkratka slova „mana“. Mana/tah.

N

O

Obecně ke druhům útoků

Při vedení útoku proti druhé provincii si kromě kouzel a podpor od Vašich paktářů, které v boji použijete, nastavujete také způsob, jakým bude útok veden. Když se Vaše provincie brání útoku, tak možnost zvolení nemáte, Vaše jednotky automaticky útočí na stack, který nejvíce zraňuje a Vaše podpory na nejpočetnější stack. Ideální je si představit a nebo se hold smířit s faktem, že: "každá jednotka, která je zrovna na řadě (podle iniciativy), se "podívá na bojiště" a zaútočí na tu jednotku, která má AKTUÁLNĚ nejvyšší parametr (nejvíce zraňuje, má nejvyšší iniciativu, je jí nejvíce co se týká počtu nebo má nejvíce životů)."

Obchodní pakt

V rámci obchodního paktu můžete od spoluhráče čerpat určitý obnos zlata (závislý na dosažené bráně Vás a osoby se, kterou jste navázal obchodní pakt), případně on od Vás.

Oživování, Oživko

Oživování znamená, že přeživší jednotky začnou ihned po bitvě zachraňovat své, dosud živé, spolubojovníky. Oživí se Vám tak určitá část v bitvě padlých jednotek. Bližší vysvětlení zde - Oživování.

P

Pakt

Uzavření dohody s jiným hráčem v rámci společné aliance. Jsou tři druhy paktů – vojenský, obchodní a magický.

Paktář

Paktář je člověk, se kterým máte závazek a vzájemnou dohodu. Musíte být ovšem ve stejné alianci. Druhy paktů jsou tři: Magický, Vojenský, Obchodní.

Parcko, Parciální protiútok

Parciální protiútok. Vede se z nišší síly než má Vaše CSko, přičemž obráncova armáda redukuje poměrně svoji sílu na 100% síly Vaší. V těchto bitvách dosti často rozhodují o výsledku boje úspěšně zakouzlená kouzla, nebo kvalitně postavená armáda. Zisky z takovýchto protiútoků se redukují o poměrnou hodnotu rozdílu aktuálních sil obou protivníků. Tedy pokud vracíte parcko soupeři, který je pouze o 10% silnější než Vaše armáda a vyhrajete, zisk hektarů, zlata a populace bude vyšší, než kdyby měl protivník o 60% silnější armádu. pokud vracíte úspěšný parcialni protiútok do cíle, který má výrazně vyšší rozlohu, může být zisk vyšší než ztráta pozemků, které si cíl vybojoval.


NOVINKA: Pokud jste ve vojenské protekci, tak Vás parciální protiútok o tuto protekci nepřipraví, výjimkou je pouze situace kdyby Vám zbývalo méně než 5TU ve vojenské protekci.

PB

Pozemní bojová jednotka.

B2, PB3

Pozemní bojová jednotka s pohyblivostí 2, pozemní bojová jednotka s pohyblivostí 3.

PHB

Zkratka slova „pohyblivost“. Udává, v jakém kole bude daná jednotka útočit (jak rychle doběhne(doletí) k nepřátelským armádám). Pohyblivost se udává v rozmezí 1-3. Jednotky s phb 1 útočí pouze ve 3. a 4.kole boje. S phb 2 ve 2. 3. a 4.kole a jednotky s phb 3 ve všech 4 kolech boje. (Všechny střelecké jednotky mají sice phb 1, ale útočí ve všech kolech, protože bojují na dálku.)

Početňák, Početní štít

Jedná se o vysoce početní, do obrany odolnou jednotku, která má za úkol na sebe vázat útoky nepřátelských podpor (podpory vždy útočí do nejpočetnějších jednotek soupeře), aby odlehčila Vašemu hlavnímu štítu. Využívá se hlavně tehdy, máte-li nízkopočetný útočný štít, který chcete vytrénovat, nebo na něj máte nízký rekrut (je tedy lepší rekrutovat početní štít, který má většinou daleko lepší rekrut).

Podpora

Jednotky, které v menu armáda nastavíte tak, aby chodily vypomoci do bitev Vašim vojenským spojencům.(0-255 v nastavení Armády, nejvyšší číselná priorita znamená 1.podporový stack)

Podstřel

Prvoútok vedený do vyšší síly než je Vaše. Většinou takovýto útok prohrajete, ale jeho účelem bývá nejčastěji oslabení protivníkovi armády. Jelikož prvoútok, který obránce vyhraje se nepočítá při získání vojenské protekce, bývá tato taktická varianta používaná hlavně na kobercování hráčů, kteří na sebe mají hodně CSek a vylezou se sílou tak vysoko, že se nedá najít hráč, který by jim dal regulerní prvoútok.

Populace

Obyvatelé Vaší provincie. Zato, že mohou žít na Vašich pozemcích Vám platí daně, jaké si určíte. Čím více populace tedy máte, tím vyšší příjem zlata pro Vaši pokladnici. Některá povolání ale potřebují populaci i pro obživu svých jednotek. Jedná se převážně o černá povolání - Nekromant a Theurg.

pp, pp/TU

Zkratka slova „populace“. Populace/tah.

Prokouzlení

Vzniká, pokud na Vás bude někdo sesílat Magické útoky. Nad Vaší provincií se tak budou hromadit velká mračna vyčpělé magické energie, která vznikají při sesílání těchto magicky velmi náročných kouzel. Tato energie snižuje účinnost Vašich obranných kouzel, převáženě pak té barvy jaké povolání ho na Vás zakouzlilo. Prokouzlení se zobrazuje v procentech v místech kde se zobrazuje válečná a magická protekce. Jakmile dosáhne prokouzlení 100% dostanete magickou protekci - Prot M.

Prot

Zkratka slova protekce. Ochrana před útoky po dobu tahů v této protekci.

Prot M.

Magická protekce. Chrání Vás po dobu 120TU před magickými útoky. Pokud však po tuto dobu sešlete magický útok Vy na někoho jiného, protekce se zruší. Získáte ji tehdy pokud na Vaši provincii úspěšně projdou 3 po sobě jdoucí magické útoky.

Prot V.

Protekce válečná. Tato protekce je (krom vyjímky na úplném začátku hry) ochrana před prvoútoky ze ztrany nepřátel po dobu 120TU. Jakmile ovšem zaútočíte (prvoútok, CSko), tak tuto protekci ztratíte. Vyjímku tvoří parciální protiútoky, po takovémto protiútoku Vám válečná protekce zůstane (pokud se z protecke nedostanete odehráním Tahů potřebných k útoku). Do válečné protekce se dostanete třemi po sobě jdoucími prohranými prvoútoky mezi nimiž jste nevedli žádný útok. POZOR!!! protiútoky se Vám mohou vrátit i tehdy pokud máte tuto protekci. Chrání pouze před prvoútoky !

Protiútok

Pokud na Vás někdo zaútočí, budete ho vidět po dobu 72 hodin ve svém výpisu útoků a máte právo mu vrátit protiútok (CSko). Protiútok se dá vést buď vylezením nad cíl a vrátit z vyšší síly, popřípadě z maximální možné síly (CSko z maxu), nebo takzvaným parciálním protiútokem (Parcko).

Protiútok jednotek

Každá jednotka má možnost vrátit úder na ní útočícímu bojovému stacku jednotek. S rostoucí zkušeností jednotky roste i počet jejích možných protiútoků v každém kole boje.

Provi, provka

Zkratka slova „provincie“.

Prvo

Zjednodušenina slova prvoútok. Jedná se o útok na soupeře vedený maximálně do 80% síly vaší armády. Dotyčný soupeř na Vás má poté 72h takzvané CSko.

Prvoútok

Jedná se o útok na soupeře vedený maximálně do 80% síly vaší armády. Dotyčný soupeř na Vás má poté 72h takzvané CSko.

Předskok

Jednotka s vyšší INI než má Váš hlavní štít. Tzn. tato jednotka útočí dříve. Proč ji mít? S vytrénovaností jednotek roste jejich schopnost vracet útoky v daném kole - tj. pokud na ni nějaká jiná jednotka zaútočí, Vaše jednotka útok okamžitě vrátí. Při zkušennosti nad 95% toto může udělat 3x v jednom bojovém kole! Předskok tudíž eliminuje tyto vrácené útoky.

Přesvědčení

Říká o Vás, jakým jste hráčem a pod jakou vlajkou potáhnete svá vojska do bojů. Je velmi důležitou volbou při registraci Vaší provincie. Máme celkem 3 přesvědčení - Dobro, Zlo, Neutrální.


Přesvědčení byla pro věk 4.30 zrušena.

Přístřel

Pokud máte CSko na hráče, který je nad Vámi, ale né o moc. Můžete požádat některého spoluhráče, aby na něj zaútočil a oslabil tak jeho armádu a Vy si mohli poté pohodlně vrátit CSko. Takto přesně se dá charakterizovat „přístřel“.

PS

Pozemní střelecká jednotka.

PWR

Zkratka anglického slovíčka „power“ = síla. Jedná se o sílu jednoho kusu jednoho typu jednotky. Např. Ork má PWR 1,6 , Trol 54, Trebuchet 299.

R

Rozloha, hlína

Neboli rozloha. Získáváte ji objevováním nebo útoky do jiných provincií. Je to základní veličina ovlivňující chod Vaší provincie.

Rekrut

Najímání vojáků a jejich vycvičení ve speciálních budovách pro ně určených. Výcvik však není zadarmo. Většina rekrutovatelných jednotek má tedy také rekrut zpoplatněn.

Random

Random neboli Náhoda. MA a počty na MA nejsou jen čistě matematická záležitost, máme zde prvek náhody číselně charakterizovaný jako -20% až +20%. Takže když máte štěstí, může se Vám povést seslat kouzlo, dobře ubránit atd... Žádná událost (hlavně v boji) nemůže být tudíž opakována se vždy stejným výsledkem, což zaručuje velkou variabilitu a zábavu.

S

SK

„Síla kouzel“. Ovlivňuje trvání magických ochran a účinnost magických útoků a nebojových Vám prospěšných kouzel. Na bojová kouzla se SK nevztahuje.

Sláva

Hodnota, kterou není dobré opomíjet. Slávu získáváte za vyhrané, nebo i těsným výsledkem prohrané bitvy. Hodnota slávy jakou po boji obdržíte závisí na rozloze, síle a celkové slávě Vaší i Vašeho soka. Podle slávy se určuje Váš titul, který je třeba mít na překonávání jednotlivých bran. Čím vyšší brána, tím vyšší je potřeba titul. Na slávě také závisí férovost útoku a míra oživování, kterou za daný útok obdržíte. Pokud tedy zaútočíte na hráče s daleko nižší slávou než máte Vy, může se stát, že i když vyhrajete, dostanete záporné hodnocení slávy a obránce kladné. Navíc nedostanete bonus k oživování, nebo obdržíte dokonce postih.

Stack

Celkové uskupení jednoho typu jednotky ve Vaší armádě. Např. 112 x Hydra = stack hyder.

Střelec (v koberci)

Hráč, který dává prvoútok do vytipovaného, ke koberci určeného cílu.

Stroj času

Tato funkce slouží ke zmražení provincie na nezbytně nutnou dobu, kdy nebudete schopni starat se o svoji provincii. Jakmile vstoupíte do stroje času, tak v něm musíte zůstat nejméně 48 hodin, nejdéle však 14 dní.

Ve stroji času Vám nepřibývají TU, nechodí Vám pošta a není možné proti Vaší provincii vést prvoútok. Dále od Vás nechodí vojenské podpory Vašim vojenským paktářům.

POZOR, CSka MAJÍ MOŽNOST PROTIÚTOKU, JSTE-LI VE STROJI A CSko VRÁTÍ PROTIÚTOK, BUDETE MÍT ÚPLNÉ ZTRÁTY. TO ZNAMENÁ, ŽE VÝSLEDKEM BOJE CSka S ARMÁDOU VE STROJI ČASU JE ZTRÁTA 100% ARMÁDY VE STROJI ČASU.

Štít

Bojová jednotka s vysokou obranou (hodně brnění a životů), která do sebe absorbuje největší (ideálně všechy) část útoků od nepřátelských jednotek. Štít většinou tvoří minimálně 50% celkové síly armády, aby pokryl útoky nepřátelských jednotek a ty se nedostaly na Vaše střelce, kteří většinou mají velmi slabé brnění a málo životů a tudíž daleko rychleji umírají.

T

Titul

Titul Vám přiděluje vládce Vašeho přesvědčení. Čím slavnější budete (počítá se Vaše celková sláva), tím vyšší titul Vám král (královna) udělí. Jako bonus ke každému titulu získáte navíc určitý peněžitý obnos, odpovícající danému titulu. Na Vašem titulu záleží i to, bude-li se s Vámi chtít utkat strážce brány. Pokud budete pod jeho úroveň, k boji ani nedojde a Vy odtáhnete s celou armádou s nepořízenou.

Topka

Takto se označuje pořadí prvních 20ti hráčů v síle, slávě a rozloze.

TU

Neboli tahy, přibývají každých 12 minut. V jednom tahu můžete najednou stavět, rekrutovat armádu, a kouzlit. Případně i útočit či nakupovat v bestiáři. Musíte si ale vše předem pořádně naplánovat a zadat.

 • Maximum tahů je 360, pak už nepřibývají, ale propadávají.
 • Každý tah se odečítá/přičítá zlato, mana, rekrutují se jednotky, sesílají kouzla, staví se budovy atd... prostě tah je to hlavní.
 • Půlnoční bonus: Bonus ve formě 10 tahů. Který vám naskočí každý den (počítaje od půlnoci) za zalogování do provincie.

U

Unkeep

Záporné hospodaření provincie.

Upkeep

Suroviny potřebné na provoz. Jak celkové provincie (celkový upkeep), tak armády, případně jednotlivých jednotek v armádě (žold který pobírají). Udává se většinou ve veličinách za jeden tah - zl/TU, mn/TU, pp/TU

Útok

Útok je vyvrcholení agrese vůči nepříteli. Útoky na MA můžou býti různé povahy:


POZOR: Jakýkoliv útok Vámi vedený mimo vojenskou protekci, resetuje počet bráněných prvoútoků potřebných k získání Vojenské protekce!!!

Útok na nejpočetnější

 • Jednotky útočníka dostanou za úkol útočit vždy na nejpočetnější jednotku v obráncově armádě. Používá se hlavně při předpokladu, že obránce brání s málopočetným štítem (Kyklop, Obrněná jízda, Dračí démon,...) a může mít střelecké jednotky o síle nižší a tudíž vyšším počtu. Stačí pak tedy pobít malou část štítu a pustíte se do střeleckých jednotek, které umírají daleko rychleji a způsobíte tak daleko větší ztráty než při útoku do nejvíce zraňuje, kde byste až do konce pobíjeli štít.
 • Obrana proti tomto typu útoku, respektive stavění Vaší armády tak, aby Vás tento útok neohrožoval je, že vaše počty střeleckých jednotek se nesmí blížit počtu vašeho štítu. Uvedu hned určitý přiklad, jak by ta armáda NEMĚLA vypadat.
Příklad si předvedeme na jednotkách Barbara, který bude štítovat Remorhazem.
Armáda bude vypadat takto :
1200 Remorhazů (štít PB jednotka)
180 Arkán
200 Ledových obrů
1500 Sterlingů 
300 Ledových dráčků
 • Při skladbě této armády je evidentní, že střelecký stack sterlingů značně převyšuje počtem váš štít a tudíž by při útoku do nejpočetnějších byl první na ráně. Podobným situacím se musíte vyhýbat! (ideální počet sterlingů pro podobný typ této armády by byl tak 300)
 • Při štítování na počet je nutné, aby počet kusů střelecké jednotky v žádném případě nepřevyšoval počet jednotek stacku štítu na konci 4teho kola boje. Pro tento fakt budete muset získat určitou herní zkušenost, cit a pozorovat Vaše výpisy obran.
 • Obecně neuděláte špatně, když se budete řídit tím, že počet jednotek ve stacích, kterými nechcete štítovat (vlastní armáda i podpory), by měl být alespoň 4x menší než počet jednotek v hlavním štítu. Pokud máte více zkušeností, dokážete si ohlídat i riskantnější počet.

Útok na nejpohotovější

Útok na iniciativu. U každé jednotky Vaší armády se počítá celková iniciativa (počet jednotek x iniciativa jednotky dle tabulek),

 • Rozepíšu příklad, aby celá situace byla pochopitelnější.

Armáda:

1.	3000 Mumií x iniciativa 18 = celková ini 54000 
2.	300 Banshee x iniciativa 25 = celková ini 7500 
3.	130 Lichů x iniciativa 21 = celková ini 2730 
4.	400 Fextů x iniciativa 29 = celková ini 11600 
5.	300 Hrůz x iniciativa 24 = celková ini 7200 
6.	100 Tempestů* iniciativa 18 = celková ini 1800 
 • Z této situace vyplývá, že v normálním boji máte naprosto s přehledem „zaštítovanou“ iniciativu, protože i když Vám soupeř vybije polovinu Mumií, pořád budou mít celkovou iniciativu nejvyšší z celé armády.
 • Ovšem představme si situaci, že do vás zaútočí další Nekromant, který bude kouzlit Smích a projde mu ve 2 kolech za 7 iniciativy dolů vašich Mumií. V tu chvíli nastane situace, že Mumie bude mít iniciativu 4 (2x smích za 7 = -14 ini Mumie).
3000 Mumii x iniciativy 4 [18(ini Mumie)- 14(Smíchem sundaná iniciativa)]= celková ini 12000 
A tady vidíte, že při smrti pár Mumií se vaším „iniciativním štítem“ stanou Fextové (ini 11600) a koncem boje také Hrůzy a Banshee.
 • Z této dlouhé ukázky snad dobře plynou fakta, kterýma se musíte zaobírat při skladbě vašich armád => kvalitní magické ochrany, do obrany využívat větší množství početního štítu.


Pokud jste tomuto vysvětlení porozuměli, tak pro vás máme ještě něco na rozšíření vašich obzorů.

 • Další problém může nastat u štítování iniciativy s jednotkami od paktářů. Když útočíte vy, tak vaše podpory dostanou 10% bonus iniciativy u střeleckých stacků se problém může projevit (například u Vědmy s Medůzama…).

Útok na nejvíce zraňuje

Jednotka která nejvíce zraňuje je ta, která by při eventuelní zkušenosti 100% způsobila v danném kole Vaší armádě největší ztráty. Z této definice vyplývá,:

 • že čím nižší zkušenost má Váš štít, tím vyšší je schopnost déle štítovat Vaše střelce.
 • že čím více máte potrénované střelecké jednotky, tím lépe se štítují.

Záleží tedy na síle stacku (při eventuelní zkušenosti 100%) a jeho DMG, neboli útočné síle.

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad:

1000 Falang na 40% - 19120 síly; při 100% - 47800 síly | DMG Falangy je -5
100 Sfing na 40% - 7900 síly; při 100% - 19750 síly | DMG Sfingy je +4
150 Balist na 40% - 7668 síly; při 100% - 19170 síly | DMG Balisty je +3

Tato armáda se zdá silově vyvážená, ale názorně si ukážeme jak důležitá je vytrénovanost střelců v armádě se štítem s nízkou útočnou silou.

Pokud Vám útočník v boji pobije víc jak polovinu Flang, dejme tomu 500 ks bude silové rozložení armády vypadat takto:

500 Falang na 40% - 9560 síly; při 100% - 23900 síly | DMG Falangy je -5
100 Sfing na 40% - 7900 síly; při 100% - 19750 síly | DMG Sfingy je +4
150 Balist na 40% - 7668 síly; při 100% - 19170 síly | DMG Balisty je +3

Momentálně je sice Falanga stálně nejsilnější, ale díky velmi rozdílně vysokému DMG jednotek bude dávat daleko nižší poškození, tudíž jednotky, které nejvíce zraňují jsou Sfingy a po nich Balisty.

Pokud byste měli od začátku v armádě vytrénované střelce na 100%, budete jich na dannou sílu potřebovat daleko méně a Falangy i při počtu 500 ks je budou stále ještě štítovat :

1000 Falang na 40% - 19120 síly; při 100% - 47800 síly | DMG Falangy je -5
40 Sfing na 100% - 7900 síly | DMG Sfingy je +4
60 Balist na 100% - 7668 síly | DMG Balisty je +3

Obecně tedy platí, že do obrany stačí 50%-60% štítu se zkušeností 40% z celkové síly armády, pokud máte dostatečně vytrénované střelecké jednotky.

Útok na nejživotaschopnější

Obecně řečeno je to útok, kterým se zaměříte na zničení protivníkova nejživotaschopnějšího stacku a tou je jeho štít. [dalo by se říci počet kusů jednotky x parametr životaschopnosti jednotky (jednotka, která má životaschopnost +3 je v obranně lepší než jednotka, která má -1 ), bohužel ten ovšem také není přesně znám]. No jo, ovšem když člověk útočí, tak přece chce vytvořit co největší protivníkovi ztráty a to stálým útokem do štítu nevytvoříte. Proto má tento typ velmi specifické využití a to jsou:

 • Když někdy útočíte do zastavěné domobrany.
 • Druhé teoretické využití je při kobercích, ovšem toto je velmi subjektivní věc, o které by se dokázali pohádat i nejzkušenější hráči. Tak jí zde nebudeme více rozebírat. Jen zmíním, že při rozhodování závisí na povolání, jejich štítu, počtu CSek a stavu oživování.

V

Vojenský pakt

Asi nejdůležitější ze všech paktů. Dovoluje Vám i vašemu spoluhráči navzájem si vypomáhat v bojích. A to tím, že si budete do bojů navzájem posílat jednotky.

Věk

Časový úsek hry od spuštění hry, založení provincií až po dobytí města, stanovení vítěze a ukončení tohoto úseku. Po kratičké odstávce začíná Věk další.

Z

Záložák, Záložní štít

Je to štítová jednotka v silovém rozmezí mezi hlavním štítem a prvním nejsilnějším střelcem. Většinou se používá nějaký útočný štít, aby Vám moc neklesla celková útočná síla armády. Tento štít, má za úkol chránit střelecké jednotky i potom, co protivník prorazí hlavním štítem. Pokud hodně bojujete a očekáváte hodně CS, případně i nějaké prvoútoky po sobě jdoucí, je záložní štít nezbytný pro efektivnější bránění.

zl, zl/TU

Zkratka slova „zlato“. Zlato/tah.

Zlato

Jedná se o měnu zavedenou ve světě MA už odnepaměti.

ZVT

Zkratka slova „život“. Udává životnost jednotky. Má rozmezí -5~5. Ve velké míře ovlivňuje jak rychle bude jednotka umírat, pokud obdrží nějaký úder od nepřátelské armády.Řazeno abecedně | řazeno dle funkce