Strategie

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání

Herní strategie Melioru závisí zejména na způsobu hry a také na volbě povolání. Co se povolání týče, ta jsou vytvořena tak, aby bylo možné užívat jak obranou, tak útočnou taktiku, u některých se armáda v obraně a v útoku nebude významněji lišit, u jiných se bude lišit hodně.


Obranná strategie:

Povězme si něco o obranné strategii. V podstatě to znamená, že Vaše armáda bude přizpůsobena hlavně obraně, to znamená, že podstatnou složkou Vaší armády bude štít.

Jeho velikost bude záviset na několika faktorech, prvním je kvalita štítu, obecně platí, že bojová povolání disponují štíty, které toho vydrží více, protože bojová povolání spoléhají hlavně na jednotky, kouzla jsou pro ně jen doplňková.

Druhým faktorem je úroveň oživování, zde platí, že čím větší úroveň, tím nižší bude požadavek na efektivní množství štítu v obraně. Platí zde, že do obrany je nutné rekrutovat tolik štítu, aby vydržel 2 prvoútoky bez nutnosti dorekrutu. U bojových povolání to zpravidla bývá 65% celkové sily armády, u magických povolání až 85%.

Dále je velmi důležitou součástí také klamný štít a početní štít. Čím více početních štítů máte tím lépe, protože nepřátelské podpory mrhají útočný potenciál do početňáku a Vy tím šetříte hlavní štít.

Další složkou jsou nativní předskokani před váš hlavní štít. Nativní předskok je takový, který je v obraně rychlejší než Váš hlavní štít, protože do obrany není možné snižovat INI jednotek. Jejich funkce je důležitá, protože zajišťují nižší ztráty způsobené protiútoky nepřátelských štítů, je nutné mít předskoky pro každé kolo útoku Vašich štítů, to zjistíte dle PHB.

Další podstatnou složkou v obraně jsou vojenské podpory. Do obrany je asi nejvhodnější mít ve vojenských podporách kvalitní štít s vyšším EXPem (např. Hydra) či kvalitní početní štít (nejlepší ve hře je Dřevěný kolos) popřípadě obranné střelectvo (Válečný slon, Vozová hradba). Čím více síly Vám přijde z vojenských podpor, tím lépe.

V poslední řadě jsou to kouzla, která Vám dokáží v obraně velmi pomoci, jsou to kouzla obranná jako například Písečná bouře, Křídla, Regenerace, Vzkříšení apod. Dbejte tedy i na to aby jste v obraně měli dostatek many na sesílání obranných kouzel.

Pozor, v armádě je i při obranné taktice nutné mít střelectvo, vždy alespoň 2 silnější stacky které jsou kryty štítem. Je sice hezké, že vydržíte 4 obrany, ale útočníkovi působíte jen minimální ztráty.

Útoky s takovouto armádou nejsou příliš efektivní, proto do útoku prodejte či propusťte část štítu a po útocích se opět zaštítnete.

Útočná strategie:

Útočná strategie hry se také odvíjí od různých faktorů podobně jako u obranné strategie.

Prvním faktorem je obligátně štít. Čím kvalitnější štít, tím méně jej v útoku budete potřebovat a díky rozdílu síly armád mezi útočníkem a obráncem můžete být podštítnutí. Bojová povolání si s kvalitním štítem mohou dovolit útočit poměrem 40% štít / 60% střelectvo. Tím si zajistí dostatek DMG pro co nejvyšší ztráty obránce. U magických povolání by ten poměr měl být nejvýše 50:50, ovšem podpořen kouzly.

Druhým zásadním faktorem v útoku budou vojenské podpory, obecně platí, že do útoku je nejvhodnější (ve většině případů) mít střelectvo. Čím vyšší DMG tím lépe, ale pozor, střelectvo s vysokou DMG mívá také velkou iniciativu, což není vždy nejlepší. Níže se dozvíte více.

Dalším faktorem v útoku pro Vás budou kouzla. Chcete-li hrát útočně, bude pro Vás důležité využívat útočná a silně zraňující kouzla(allkilly), případně kouzla, která oslabuji obranu soupeře. Příkladem je například Sodoma (zabije část nepřátelského štítu a zbytek hodně zraní), Ohnivá zeď (hodně zraní všechny nepřátelské jednotky a ty snadněji podléhají útoku) či Zraň (velmi silně zraní nepřátelský štít). Můžete také zvyšovat svůj útočný potenciál kouzly, které zrychlují vaše jednotky jako Berserk (zvyšuje PHB jednoho stacku) či Superior (zvyšuje PHB všech bojových jednotek vaši armády). Můžete využít též magického zvýšení vlastní DMG kouzlem jako je například Svěcení zbraní. (zvýší plošně zranění způsobované Vašimi jednotkami).

Neposledním faktorem jsou předskokani a klamné štíty, které Vám budou také znatelně snižovat ztráty v útoku.

Pozor, s vysoce útočnou armádou se nebrání moc dobře, často taková armáda vydrží sotva jeden prvoútok, proto dbejte na to, abyste se po doútočení kvalitně zaštítovali.


Zde je popis možností útoků, vychází ze znalostí mechanismů a předpokládaných armád nepřítele. Až naberete zkušenosti, zjistíte do jakého povolání jakým způsobem útočit. A teď k druhům útoků:

Útok na nejpočetnější

 • Jednotky útočníka dostanou za úkol útočit vždy na nejpočetnější jednotku v obráncově armádě. Používá se hlavně při předpokladu, že obránce brání s málopočetným štítem (Kyklop, Obrněná jízda, Dračí démon,...) a může mít střelecké jednotky o síle nižší a tudíž vyšším počtu. Stačí pak tedy pobít malou část štítu a pustíte se do střeleckých jednotek, které umírají daleko rychleji a způsobíte tak daleko větší ztráty než při útoku do nejvíce zraňuje, kde byste až do konce pobíjeli štít.
 • Obrana proti tomuto typu útoku, respektive stavění Vaší armády tak, aby Vás tento útok neohrožoval je, že Vaše počty střeleckých jednotek se nesmí blížit počtu vašeho štítu. Uvedu hned určitý přiklad, jak by ta armáda NEMĚLA vypadat.
Příklad si předvedeme na jednotkách Barbara, který bude štítovat Remorhazem.
Armáda bude vypadat takto :
1200 Remorhazů (štít PB jednotka)
180 Arkán
200 Ledových obrů
1500 Sterlingů 
300 Ledových dráčků
 • Při skladbě této armády je evidentní, že střelecký stack sterlingů značně převyšuje počtem Váš štít a tudíž by při útoku do nejpočetnějších byl první na ráně. Podobným situacím se musíte vyhýbat! (ideální počet sterlingů pro podobný typ této armády by byl tak 300)
 • Při štítování na počet je nutné, aby počet kusů střelecké jednotky v žádném případě nepřevyšoval počet jednotek stacku štítu na konci 4. kola boje. Pro tento fakt budete muset získat určitou herní zkušenost, cit a pozorovat Vaše výpisy obran.
 • Obecně neuděláte špatně, když se budete řídit tím, že počet jednotek ve stacích, kterými nechcete štítovat (vlastní armáda i podpory), by měl být alespoň 4x menší než počet jednotek v hlavním štítu. Pokud máte více zkušeností, dokážete si ohlídat i riskantnější počet.

Útok na nejpohotovější

Útok na iniciativu. U každé jednotky Vaší armády se počítá celková iniciativa (počet jednotek x iniciativa jednotky dle tabulek),

 • Rozepíšu příklad, aby celá situace byla pochopitelnější.

Armáda:

1.	3000 Mumií x iniciativa 18 = celková ini 54000 
2.	300 Banshee x iniciativa 25 = celková ini 7500 
3.	130 Lichů x iniciativa 21 = celková ini 2730 
4.	400 Fextů x iniciativa 29 = celková ini 11600 
5.	300 Hrůz x iniciativa 24 = celková ini 7200 
6.	100 Tempestů* iniciativa 18 = celková ini 1800 
 • Z této situace vyplývá, že v normálním boji máte naprosto s přehledem „zaštítovanou“ iniciativu, protože i když Vám soupeř vybije polovinu Mumií, pořád budou mít celkovou iniciativu nejvyšší z celé armády.
 • Ovšem představme si situaci, že do vás zaútočí další Nekromant, který bude kouzlit Smích a projde mu ve 2 kolech za 7 iniciativy dolů vašich Mumií. V tu chvíli nastane situace, že Mumie bude mít iniciativu 4 (2x smích za 7 = -14 ini Mumie).
3000 Mumii x iniciativy 4 [18(ini Mumie)- 14(Smíchem sundaná iniciativa)]= celková ini 12000 
A tady vidíte, že při smrti pár Mumií se vaším „iniciativním štítem“ stanou Fextové (ini 11600) a koncem boje také Hrůzy a Banshee.
 • Z této dlouhé ukázky snad dobře plynou fakta, kterýma se musíte zaobírat při skladbě Vašich armád => kvalitní magické ochrany, do obrany využívat větší množství početního štítu.


Pokud jste tomuto vysvětlení porozuměli, tak pro Vás máme ještě něco na rozšíření Vašich obzorů.

 • Další problém může nastat u štítování iniciativy s jednotkami od paktářů. Když útočíte Vy, tak Vaše podpory dostanou 10% bonus iniciativy u střeleckých stacků se problém může projevit (například u Vědmy s Medůzama…).

Útok na nejvíce zraňuje

Jednotka, která nejvíce zraňuje je ta, která by při eventuelní zkušenosti 100% způsobila v daném kole Vaší armádě největší ztráty. Z této definice vyplývá, že:

 • čím nižší zkušenost má Váš štít, tím vyšší je schopnost déle štítovat Vaše střelce.
 • čím více máte potrénované střelecké jednotky, tím lépe se štítují.

Záleží tedy na síle stacku (při eventuelní zkušenosti 100%) a jeho DMG, neboli útočné síle.

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad:

1000 Falang na 40% - 19120 síly; při 100% - 47800 síly | DMG Falangy je -5
100 Sfing na 40% - 7900 síly; při 100% - 19750 síly | DMG Sfingy je +4
150 Balist na 40% - 7668 síly; při 100% - 19170 síly | DMG Balisty je +3

Tato armáda se zdá silově vyvážená, ale názorně si ukážeme, jak důležitá je vytrénovanost střelců v armádě se štítem s nízkou útočnou silou.

Pokud Vám útočník v boji pobije víc jak polovinu Falang, dejme tomu 500 ks bude silové rozložení armády vypadat takto:

500 Falang na 40% - 9560 síly; při 100% - 23900 síly | DMG Falangy je -5
100 Sfing na 40% - 7900 síly; při 100% - 19750 síly | DMG Sfingy je +4
150 Balist na 40% - 7668 síly; při 100% - 19170 síly | DMG Balisty je +3

Momentálně je sice Falanga stále nejsilnější, ale díky velmi rozdílně vysokému DMG jednotek bude dávat daleko nižší poškození, tudíž jednotky, které nejvíce zraňují jsou Sfingy a po nich Balisty.

Pokud byste měli od začátku v armádě vytrénované střelce na 100%, budete jich na danou sílu potřebovat daleko méně a Falangy i při počtu 500 ks je budou stále ještě štítovat :

1000 Falang na 40% - 19120 síly; při 100% - 47800 síly | DMG Falangy je -5
40 Sfing na 100% - 7900 síly | DMG Sfingy je +4
60 Balist na 100% - 7668 síly | DMG Balisty je +3

Obecně tedy platí, že do obrany stačí 50%-60% štítu se zkušeností 40% z celkové síly armády, pokud máte dostatečně vytrénované střelecké jednotky.

Útok na nejživotaschopnější

Obecně řečeno je to útok, kterým se zaměříte na zničení protivníkova nejživotaschopnějšího stacku a tou je jeho štít. [dalo by se říci počet kusů jednotky x parametr životaschopnosti jednotky (jednotka, která má životaschopnost +3 je v obraně lepší než jednotka, která má -1 ), bohužel ten ovšem také není přesně znám]. No jo, ovšem když člověk útočí, tak přece chce vytvořit co největší protivníkovi ztráty a to stálým útokem do štítu nevytvoříte. Proto má tento typ velmi specifické využití a to jsou:

 • Když někdy útočíte do zastavěné domobrany.
 • Druhé teoretické využití je při kobercích, ovšem toto je velmi subjektivní věc, o které by se dokázali pohádat i nejzkušenější hráči. Tak jí zde nebudeme více rozebírat. Jen zmíním, že při rozhodování závisí na povolání, jejich štítu, počtu CSek a stavu oživování.

Noční klid

Noční klid, je nástroj na ochranu provincie v době, kdy hráč nemůže nebo nechce být online.


V levém menu "Strážce času" je možné nastavit dobu, po kterou bude mít provincie nativně nastavené oživování na 30% bez ohledu na to zda má za posledních 24 hodin rozdané prvoútoky. Tato doba může být dlouhá až 6 hodin. Maximální výše oživování je stanovena na 70% čili pokud má hráč aktuální oživko 50% tak noční klid přidá max do výše 70%.


Pozor: po dobu platnosti NK není možné vezt jakýkoliv útok (vztahuje se na prvoútoky, parciální protiútoky i protiútoky). Interval nastavení lze měnit 1x za 7 dní. Během těchto 7 dní není možné dobu NK měnit.