Wikipedie:Jak vytvořit článek

Z MeliorAnnis Wiki
Přejít na:navigace, hledání
MeliorAnnis Wiki: Každý může být autorem článku!

Článek je stránka Wikipedie, která obsahuje text o některém z encyklopedických hesel. Za článek se nepovažují pomocné texty a vysvětlivky, jak Wikipedie funguje.

Pokud chcete spolupracovat na tvorbě Wikipedie, můžete buď napsat nový článek anebo editovat článek již existující. Tato strana se věnuje tomu jak zakládat nové články, pokud hledáte radu pro všeobecnou editaci existujících stran, můžete se podívat na: Wikipedie:Jak editovat stránku

Pojmenování článku

Jméno článku by mělo být takové, jaké by hráč MA nejspíše čekal. U obecných témat tedy původní označení používané ve hře. Například správný název hesla o alchymistovi je Alchymista a ne Alkáč, protože to je nespisovné pojmenování.

Druhým pravidlem je upřednostnění jednotného čísla. Používejte jednotné číslo, kromě případů, kdy v běžném použití výrazně převažuje množné číslo.

Doporučení pro psaní článku

Nejdůležitější doporučení zní: Editujte s odvahou!. Nebojte se, že něco pokazíte, že nepíšete pravopisně správně, neznáte technické příkazy wiki a podobně. Wikipedie spoléhá na spolupráci mnoha lidí, a pokud uděláte nějaké chyby, někdo jiný je nejspíš opraví. Je lepší napsat článek s chybami než nenapsat článek vůbec. To je velkou předností wiki, chyby může opravovat každý. Naopak pokud uvidíte chybu, nebojte se, že „zasahujete“ do něčí práce. Nestěžujte si v diskusi, klikněte na odkaz editace a chybu rovnou opravte.

Další doporučení zmíněná na této stránce jsou oproti principu „Odvážně editujte!“ méně důležitá, ale popisují, jak by měl dobrý článek v encyklopedii vypadat. Nemusíte se obávat, že je náhodou porušíte, ale je lepší je znát a dodržovat.


    Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se slijí do jednoho.

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 – po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví; další způsob psaní nestandardních znaků je pomocí pravého, tzv. "grafického" Alt-u, viz dále).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, použijte dva apostrofy.

''kurzívou''

Slova, která mají nebo by měla mít v encyklopedii svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. (Levá hranatá závorka [ má kód 91, ('pravý Alt' + F), pravá hranatá závorka ] má kód 93, ('pravý Alt' + G)).

[[Alchymista]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napište slovo nejdříve v základním tvaru a po svislé čárce (kód 124 nebo 'pravý Alt' + W) ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Alchymista|Alchymistou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Alchymistou, avšak po kliknutí na toto slovo se dostanete na heslo v základním tvaru (Alchymista).

Po ukončení úpravy článku je velmi vhodné zapsat krátký souhrn provedených změn do políčka Shrnutí editace, které najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku. Shrnutí jsou užitečná pro ostatní přispěvatele Wikipedie, kteří sledují, co se na stránkách v jejich oblasti zájmu děje.

Podrobný popis značkovacího jazyka, který Wikipedie používá, naleznete v hesle Jak editovat stránku.

Základní doporučení o typografickém zpracování článku (co napsat do úvodního odstavce, jak rozčlenit delší článek apod.) najdete v Vzhled a styl.

Podívejte se též na